Nyheter

 Kraftig ökning för offentligt byggande

Byggstartsindikatorn
Det nya akutsjukhuset i Västerås sätter avtryck i statistiken. Illustration: LINK-arkitektur_Carlstedts-arkitekter.

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,2 procent mellan oktober och november enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Byggandet ökade både i bostadssektorn och i andra sektorer.

– Det offentliga byggandet har ökat kraftigt, säger Tor Borg, analyschef, Byggfakta.

Efter att ha sjunkit under första halvåret har byggandet ökat något under hösten. Det visar Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur. Under november var ökningen 1,2 procent, vilket var i linje med förra månadens utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +1,8 procent i november.

– Årstakten är nu svagt positiv. Bakom detta ligger en uppgång i det offentliga byggandet som mer än väl kompenserat för fallande privat byggande. I detta sammanhang är det också viktigt at komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. En hel del av uppgången kan hänföras till ökade priser och inte ökade volymer, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Bostadsbyggandet har planat ut

Efter att ha minskat 13 månader i rad visade Byggstartsindikatorn en svag ökning för bostäder de senaste två månaderna. Det är för tidigt att avgöra om det är en långsiktig utplaning eller en tillfällig inbromsning. Jämfört med november i fjol var är det ändå en nedgång med -20,2 procent.

– Det senaste utfallet indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att nå drygt 45 000 för helåret 2022, väl under de flesta prognoser. Det innebär att byggstarterna under andra halvåret är mindre än hälften så många som de var under andra halvåret ifjol, säger Tor Borg.

Byggandet utanför bostadssektorn ökar

Efter en nedgång under första halvåret 2021 har Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande accelererat snabbt uppåt. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 37,8 procent högre. Under november steg var uppgången 1,5 procent jämfört mot månaden före.

– Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat markant det senaste året. Det kommersiella byggandet inom industrin har minskat medan byggandet av kontor och handel ökat något. Det offentliga byggandet har ökat kraftigt, framför allt är det ett antal större hälso- och sjukvårdsprojekt som bidrar till detta, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 86,1 mdkr. Det är en nedgång med 13,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 72,6 mdkr, en uppgång med 7,5 mdkr.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader.