Nyheter

Kraftigt minskat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet fortsätter minska och sjönk med 22 procent under tredje kvartalet i år. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

De preliminära siffrorna från SCB visar att 16 200 lägenheter i småhus och flerbostadshus påbörjades under första kvartalet i år. Det innebär en minskning med 22 procent jämfört med de 20 750 lägenheter som påbörjades samma tidsperiod 2007.

Minskningen är markant både vad gäller småhus och flerbostadshus. Första kvartalet 2008 påbörjades 8 400 lägenheter i småhus. Motsvarande siffra för 2007 var 10 105 lägenheter. 10 645 lägenheter i flerbostadshus påbörjades 2007, jämfört med 7 800 första kvartalet i år.

15 av Sveriges 21 län drabbas av sjunkande bostadsbyggande, varav Norrbottens och Hallands län drabbas hårdast. Men flera län visar positiva siffror: i Jönköping, Värmland, Örebro, Västmanland och Västerbotten byggs det mer i år än förra året. I Jönköpings län byggs det mest, om än i blygsamma tal. Där påbörjades 471 lägenheter första kvartalet i år, jämfört med 366 motsvarande period förra året.