Nyheter

Krafttag för att vända förlustsiffror

Foto: Veidekke.

Veidekkes kvartalsrapport visade på förlust på 21 miljoner norska kronor. Nu satsar man på flera åtgärder för att återskapa en verksamhet med god lönsamhet.

Norska byggbolaget Veidekke redovisar ett resultat före skatt på -21 miljoner norska kronor för det säsongssvaga första kvartalet 2019, jämfört med -11 miljoner motsvarande period 2018. Omsättningen uppgick till 8,5 miljarder norska kronor (7,1).

Veidekkes svenska verksamhet hade en omsättning på 2,4 miljarder norska kronor (2,0) och ett resultat före skatt på 33 miljoner (28). Den svenska orderingången var 2,4 miljarder (1,6).
– Efter en period med kraftig tillväxt i de flesta av våra verksamheter ska Veidekke prioritera förbättrade resultat framför tillväxt. Först och främst ska vi säkra resultaten mot 2020 och därefter ytterligare lyfta lönsamheten fram mot 2022, säger koncernchef Arne Giske i ett pressmeddelande.
De konkreta finansiella målen som man siktar på är följande:
– Förbättrad vinstmarginal till över 4,5 procent 2022. Årlig omsättningsökning bedöms till 3–5 procent fram till 2022 En halvering av den totala investeringsnivån för 2019 till NOK 500–600 miljoner 
– En minskning av det sysselsatta kapitalet med NOK 2–3 miljarder från dagens nivå
– I Sverige prioriterar Veidekke på kort sikt försäljning av bostäder som är i produktion, samtidigt som man utvecklar utvalda projekt för försäljning och löpande
Under kvartalet sålde bolaget 112 bostäder i Sverige och byggstartade 91 stycken. Antal bostäder under produktion i Sverige uppgick till 1.571 stycken vid utgången av kvartalet.