Krafttag kring machokulturen

Krafttag kring machokulturen
ALMEDALEN. Fem av tio anser att det finns en inställning att kvinnor inte lämpar sig lika bra som män i byggbranschen.
Varannan person i byggbranschen anser att män och kvinnor behandlas olika. Fem av tio anser att det finns en inställning att kvinnor inte lämpar sig lika bra som män i byggbranschen. Nu tar Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier ett grepp kring machokulturen.

Årets Byggbarometer som Byggcheferna låtit utföra i juni 2013 visas tydligt att arbetsmiljön inom branschen kännetecknas av en grabbig attityd och ett tufft arbetsklimat. Machokulturen är djupt rotad i byggbranschen. Den negativa konsekvensen är att kvinnor lämnar branschen eftersom de känner att de motarbetas och inte ges samma karriärmöjligheter som sina manliga kollegor.

– Trots stora ansträngningar med exempelvis mentorsprogram sitter machokulturen i väggarna. Man blir lite förtvivlad när man ser resultaten från vår undersökning. Har ingenting fastnat?, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna, som fått med sig Sveriges Byggindustrier i projektet.

– Situationen är allvarlig och vi måste fortsätta att lyfta frågan eftersom vi inte accepterar den här attityden. Vi är väldigt positiva till undersökningen och i höst kommer vi att samla branschen för att diskutera vidare hur vi ska jobba vidare. Ett av våra mål är att vara en attraktiv bransch. Det ska vara kul att jobba i byggbranschen och det ska naturligtvis gälla även för kvinnor, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Målet är en gemensam överenskommelse som på ett kraftfullt sätt tar itu med branschens problem. Inbjudan kommer att gå ut till både företag, arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

– Vi vill få med hela branschen i någon typ av åtgärd. Vi vet inte ännu exakt hur det ska gå till. Kanske en ”Lex Maria” för byggbranschen, säger Lars Bergqvist. Att öka andelen kvinnliga chefer är en annan viktig åtgärd för att förändra kulturer och attityder – och kanske den enklaste vägen att gå.

Undersökningen omfattar inte bara attityder mot kvinnor. 

– Det här är helt klart en mångfaldsfråga, säger Ola Månsson.

Enligt undersökningen upplever exempelvis 44 procent att det finns fördomar mot homosexuella som jobbar i byggbranschen.

Susanne Bengtsson

 

 

FAKTA

Attityd avseende kvinnor

 Majoriteten (52 %) anser att arbetsmiljön kännetecknas av en grabbig attityd med ett tufft arbetsklimat. Bland kvinnor är siffran 58 %, dvs 6 av 10.

Varannan respondent anser att kvinnor och män behandlas olika i byggbranschen (50 %)

Bland yngre kvinnor svarar 7 av 10 att män och kvinnor behandlas olika (68 %) – bland äldre män och män i chefsställning anser bara 4 av 10 detta (42 %)

Bland äldre män (60 år) och manliga chefer anser hela 4 av 10 att detta är historia – att detta fanns tidigare men inte längre

5 av 10 anser att det finns en inställning inom byggbranschen att kvinnor inte lämpar sig lika bra som män i byggbranschen (49 %)

 

Attityd avseende homosexuella

44 procent upplever att det finns en negativ inställning/fördomar mot homosexuella (44 %)

En majoritet av de svarande anger att dessa attityder finns i produktion (53 procent),

Men närmare en tredjedel anger att attityden också finns hos ledningen och på kontoren (29 %).

 

Källa:  Summering från Byggbarometern 2013

Relaterade artiklar

”Stabilt resultat i en utmanande tid”
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”