Krafttag mot studentbostadsbrist i Lund

Krafttag mot studentbostadsbrist i Lund
Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun går samman i en gemensam satsning som ska resultera i att 1000 nya studentbostäder står klara under 2017.
Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun går samman i en gemensam satsning som ska resultera i att 1000 nya studentbostäder står klara under 2017. Mark för detta kommer att upplåtas och målet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund till 2020.

– Nu tänker vi gemensamt göra vårt yttersta för att lösa studentbostadsfrågan i Lund en gång för alla, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet som drivit bostadsfrågan hårt i flera år, i ett pressmeddelande.

I en omfattande studentbostadsutredning visar parterna den inventering som man tillsammans har gjort av Akademiska Hus markbestånd. Där definieras elva möjliga platser för nya studentbostadsprojekt varav fyra platser kommer att prioriteras för att få fram 1000 nya studentbostäder till 2017. Slutmålet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund fram till 2020.

För att skapa kostnadseffektiva boenden som ger goda studieförutsättningar, kommer Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun under våren 2014 att välja byggherrar som är inriktade mot att långsiktigt äga och förvalta studentbostäder. Man kommer också att prioritera byggherrar som tar ett helhetsgrepp kring den sociala miljön, bygger med hög kvalitet och driver ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

– Bostadsprojekten ska ge kvalitativa bostäder åt studenterna till en rimlig hyra, stärka Campus Lund som internationellt attraktiv universitetsmiljö och ha högt ställda hållbarhetskrav, säger Anette Henriksson, kommundirektör vid Lunds kommun.

En styrgrupp bestående av Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd, och Anette Henriksson, kommundirektör vid Lunds kommun, har bildats för att genomföra projektet. Detaljplaneprocessen beräknas ta 1-2 år och det första bostadsprojektet planeras att starta under 2015.