Nyheter

Krav på enhetliga bullernormer

Inaktuella bullernormer och konflikter mellan olika lagar försvårar bostadsproduktion i befintliga stadsmiljöer, det menar länsstyrelserna. Nu vill de att reglerna ändras.

Enligt landets länsstyrelser sätter normerna för buller ofta käppar i hjulen för planer på nya bostadsområden. Det finns flera förklaringar till det, menar de, men framförallt att lagstiftningen är ofullständig och spretig.

Länsstyrelserna har nu skrivit till regeringens bullerutredare med förslag på förbättringar.

– I grunden handlar det om att kunna bygga bostäder i lägen där det redan är byggt och efterfrågan är stor. Det är också viktigt att kunna bygga i goda kollektivtrafiklägen, säger länsöverdirektör Anette Scheibe Lorentzi i en kommentar.

– Ett ärende som i dag får godkänt enligt plan- och bygglagens normer för buller riskerar att stoppas senare på grund av att bullerreglerna i miljöbalken ser annorlunda ut.

Förslagen handlar bland annat om att skapa en enhetlig lagstiftning för normer för godtagbar ljudmiljö vid planeringen av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse och att samordna begreppen för buller från olika källor.

Länsstyrelserna vill också att Plan- och bygglagen ska samordnas med miljöbalken för en tydlig och rättssäker hantering av planärenden.

Länsstyrelserna poängterar att de inte vill sänka kraven på godtagbara ljudmiljöer.

– Men med enhetliga normer, uttryck och lagparagrafer blir möjligheterna att bygga hållbart på ett rättssäkert sätt större, vilket vore en stor vinst, säger Anette Scheibe Lorentzi.

Marie Bergström
[email protected]