Nyheter

Krav på miljarder till infrastruktur

Regeringen måste satsa 200 miljarder på infrastrukturen i Göteborg och Stockholm. Det kräver en rad tunga politiker och näringslivstoppar.

Fungerar inte transporterna i storstadsregionerna försämras Sveriges konkurrenskraft kraftigt, menar personerna bakom uppropet till infrastrukturminister Åsa Torstensson. De tycker att storstäderna har blivit missgynnade i infrastruktursatsningar jämfört med till exempel Norrland, rapporterar lokalmedia.

— Detta är en tillväxtfråga för hela landet. Fungerar inte transporterna i våra regioner drabbar det industrin i hela Sverige och det finns risk att företagen lägger sin produktion i utlandet, säger Göran Johansson (s), Göteborgs kommunalråd, till SVT.

Han pekade på problem med föråldrade järnvägar i Sverige och behovet av en höghastighetsjärnväg.
— Vår pendlingstrafik är noll. Var ska våra barn få jobb om vi tappar konkurrenskraften, säger han till Göteborgs-Posten.

Enligt Ulla Hamilton (m), Stockholms miljö- och fastighetsborgarråd, krävs det satsningar på cirka 200 miljarder för en ny infrastruktur i de båda regionerna. Det är en investering som snabbt skulle betala sig, anser hon.

— Kan man inte klara framkomligheten i Stockholm så förhindras rörligheten och dynamiken på arbetsmarknaden och vi kan inte ta vara på all den kompetens som finns i området, säger Ulla Hamilton till GP.

Under onsdagen presenterades en rapport från Nutek som beskriver problemen storstadsregionerna brottas med. I rapporten framgår att Sverige ligger rejält efter i investeringstakten för infrastruktur jämförelse med andra västländer.