Nyheter

”Kraven från beställarna ökar”

Rivningsuppdragen har inte blivit fler – men större, enligt statistiken.

Andra förändringar i branschen handlar om ökade miljökrav, utveckling av nya metoder och större krav på utbildad arbetskraft.

– Beställarna ställer högre krav, och det gillar vi för då blir vi ännu bättre, säger Lars Sandström, kansliansvarig hos Riv- och Saneringsentreprenörerna.

Antalet rivningsprojekt har varit konstant de senaste tre åren. Däremot har det skett en stor ökning på byggkostnadsvärdet vilket tyder på att rivningsuppdragen blivit större. Det visar statistik från Sverige Bygger.

Det byggs mycket i Sverige, och särskilt på anläggningssidan pågår många stora infrastrukturprojekt. Många byggprojekt föregås av rivning, och i Sverige Byggers databas finns rivningsprojekt registrerade både som underart till andra byggprojekt, eller som rena rivningsentreprenader.

Mellan 2013 och 2015 har antalet projekt där rivning ingår som en del av ett byggprojekt (inklusive rena rivningsprojekt) legat på cirka 1800-1900 stycken per år. Den totala byggkostnaden för dessa projekt har under dessa tre år ökat från cirka 14 miljarder kronor till 24 miljarder.

Under 2016 har dock en kraftig ökning på byggkostnadssidan noterats. Antalet projekt är i skrivande stund 1711 stycken, men kan öka fram till årsskiftet. Den totala byggkostnaden för dessa byggprojekt där rivning ingår är i dagsläget uppe i nästan 44 miljarder kronor.

– Det tyder på att det är större byggprojekt där rivningar ingår och därmed blir även rivningsentreprenaderna större. Det är framför allt jätteprojekt som Slussen, Förbifart Stockholm med fler som bidrar till den stora ökningen av byggkostnadsvolymen för projekt där rivning ingår, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

På Riv- och Saneringsentreprenörerna, en branschorganisation för företag med rivning, håltagning  och sanering som huvudsaklig sysselsättning, bekräftar man att det råder bra tider i rivningsbranschen.

– Våra medlemsföretag mår bra idag och de fyller på i ladorna, säger Lars Sandström, kansliansvarig. 

Ökade miljökrav, utveckling av nya skonsammare metoder och större krav på utbildad arbetskraft har utvecklat branschen.

– Beställarna har blivit mer krävande och ställer högre krav, och det gillar vi för då blir vi ännu bättre. Arbetsmiljö, hållbarhet och utbildning är frågor vi jobbar med hela tiden.

Urbaniseringen har förändrat arbetsmetoder och teknik. 

– Vi bor tätare och det blir mer folk i städerna. Det går inte att slå ner byggnader med kula längre utan vi måste utveckla andra metoder. Det används till exempel mer sågande och skärande robotmaskiner. Då slipper man bankandet och bullrandet. Vi använder också allt färre handhållna maskiner av säkerhetsskäl.

Mårten Fuchs, vd för Delete Sverige, håller med om att fokus i branschen ligger på säkerhet, miljö och teknik.

– Vi utvecklar metoder för att minska buller och damm, och för att öka säkerhet och effektivitet. Kraven från beställarna ökar, men vi vill höja nivån på säkerheten för vår egen skull. Vi har välutbildad personal som vi är rädda om. Vi vill också behålla vår entreprenörmässighet.