Politik

Kräver att regeringen höjer milersättningen

Johan Lindholm, ordförande Byggnads. Foto: Byggnads

Bränslekostnaderna har den senaste tiden ökat avsevärt, till skillnad från milersättningen.
– Det är helt obegripligt att just den här ersättningen verkar ha glömts bort, säger förbundsordförande Johan Lindholm.  

Enligt Byggnads har ersättningen för den som använder sin bil i jobbet varit oförändrat sedan 2007. Nu kräver man att milersättningen höjs.

”Vissa måste ta bilen”

– Vi ska alla sträva efter att åka mer kommunalt, men faktum är att vissa arbetsgrupper måste ta bilen till sin arbetsplats. När man bygger ett bostadsområde kommer det ju busshållplatser först när det är färdigbyggt, säger Johan Lindholm.

Byggnads påpekar att milersättningen på 18,5 kronor per mil – en summa som enligt fackförförbundet ska vara mindre än hälften av ersättningsnivån i de andra nordiska länderna – ska täcka alla rörliga kostnader, såsom bränsle, däck, service, reparationer och milbaserad värdeminskning. 

”Alltför många mellanchefer som åker bil”

– Det finns alltför många mellanchefer som åker bil från villan till kontoret, trots att det finns gott om alternativa färdmedel. Samtidigt tvingas de knegare som verkligen behöver ta bilen sitta i köer och de facto betala för att få arbeta. Här måste regeringen agera i vårbudgeten, säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.