Nyheter

Kräver bättre riktlinjer efter husras

Den 25 maj förra året kollapsade huset i Ystad. Foto: Kerstin Karell.

Dimensioneringskontrollen vid ett bygge ska utföras av personer som inte deltagit i dimensioneringsarbetet. Det kräver Statens haverikommission efter husraset i Ystad.

Det var natten till fredagen den 25 maj förra året som ett nästan färdigbyggt hus rasade ihop. Byggnaden skulle användas som vårdinrättning med gym, läkarmottagning och kontor.

Eftersom huset kollapsade på natten kom ingen till skada.

I en rapport konstaterar nu Haverikommissionen att kollapsen berodde på en rad fel.

Ett av dem var feldimensionering i ritningarna. Byggnaden var indelad i en envånings- och en trevåningsdel och av misstag fick pelarna i bottenplanet i trevåningsdelen samma dimension som i envåningsdelen. Under arbetets gång gjordes också flera avsteg från uppförda bygghandlingar.

De inblandade aktörerna hade egna kvalitets- och ledningssystem – varav vissa var certifierade.

Ändå lyckades de inte upptäcka de fel som begåtts.

Haverikommissionen vill därför att Boverket inför krav på att dimensioneringskontrollen vid byggen utförs av personer som inte deltagit i dimensioneringsarbetet.

De rekommenderar också att dimensioneringskontrollens betydelse tydliggörs i föreskrifter om kontrollplaner och att beräkning av bärförmåga ska utföras, kontrolleras och dokumenteras vid projekteringen.

Haverikommissionen manar även Boverket att systematisk följa upp allvarliga ras och olyckor som sker inom byggbranschen.