Juridik

Kräver miljoner av Trafikverket – överklagar till HD

Vasakronans Hertziahuset stod klart 1901 och är beläget vid Packhusplatsen i centrala Göteborg. Foto: Henrik Ekberg

Vasakronan anser att bygget av Götatunneln orsakade sättningsskador på en av deras byggnader i centrala Göteborg. Mark- och miljööverdomstolen gick på Trafikverkets linje. Nu överklagas ärendet till Högsta domstolen.

I december beslutade Mark- och miljööverdomstolen att de sättningsskador som Vasakronans gamla byggnad Hertziahuset vid Packhusplatsen i Göteborg, inte har med bygget eller driften av Götatunneln att göra.

Den 1,6 kilometer långa tunneln, som går under centrala Göteborg, stod klar 2003. Knappt hundra meter från tunnelsträckningen, i stadsdelen Nordstaden, ståtar sedan 1901 Hertziahuset.  

Vasakronan hävdar att grundvattensänkningen i samband med Götatunnelns anläggande bland annat har resulterat i skador i form av accelererande förruttnelse i träpålar som i sin tur har lett till ökade sättningar. För att hantera detta ska fastighetsbolaget ha tvingats grundförstärka byggnaden.

Kostnaden för detta samt återställningsarbeten, bortfall av hyresintäkter och så vidare uppgår till drygt 19,3 miljoner kronor, vilket är summan man yrkar att staten genom Trafikverket i första hand ska betala fastighetsbolaget. Dessutom yrkar man ersättning för rättegångskostnader i både Mark- och miljööverdomstolen och i Högsta domstolen.

Trafikverket å sin sida menar att ”den utförda tillståndsgivna vattenbortledningen för Götatunneln inte har påverkat grundvattennivåerna så att detta kan ha förorsakat några skador å Hertziahuset”. Båda parterna hänvisar till studier och tekniska utredningar.

För att HD ska ta upp målet krävs först ett beviljat prövningstillstånd.