Nyheter

Krävs på skadestånd

Bravida stämmer konsultfirman Sweco på nära en och en halv miljon kronor för flera påstådda misstag och felaktigheter vid uppförandet av Helsingborgs Arena.

I oktober 2010 träffade Bravida och Sweco ett avtal avseende projektering av ventilation samt värme och sanitet för nybyggnationen av Helsingborgs Arena. Enligt parternas avtal har det legat på Sweco att förse Bravida med kompletta projekteringshandlingar, ritningar och beskrivningar för luftbehandling och VS. Detta underlag skulle ligga till grund för Bravidas utförande av entreprenaden.

I en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt menar Bravida att Sweco har levererat bristfälliga handlingar. Bland annat anser Bravida att det är Swecos fel att avloppet under arenan först drogs fel. Enligt stämningsansökan lade Bravida bottenavloppet utifrån felaktiga koordinater man fått av Sweco, något som upptäcktes först när väggarna skulle sättas ut. Man pekar också på felaktiga beräkningar för cirkulationspumpar, felaktiga ritningar för håltagning samt uteblivna flödesscheman.

Bravida skriver i sin stämningsansökan: ” Till följd av dessa brister har Bravidas entreprenad i delar blivit felaktigt utförd, varefter Bravida förorsakats kostnader för åtgärdande av felen och skadorna”. Bravida begär därför en och en halv miljon kronor i skadestånd.

Sweco har avböjt att kommentera stämningsansökan med anledning av den pågående rättsprocessen.