Nyheter

Krävs på tio miljoner kronor i böter

Konkurrensverket kräver att det kommunala bostadsföretaget Haninge Bostäder AB, ska betala tio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift på grund av att de genomfört en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket har lämnat in en ansökan till Förvaltningsrätten i Stockholm där man uppmanar dem att besluta att det kommunala bolaget Haninge bostäder ska dömas att betala tio miljoner kronor i böter.

Verket menar att avgiftens höga belopp, det högsta tillåtna, är motiverat bland annat då direktupphandlingen "föregåtts av ett planerat och genomtänkt agerande" från kommunens sida.

– Det här är ett av de mer komplicerade målen vi tagit till domstol, och i det här fallet, som omfattar komplexa företagsförvärv, finns ingen praxis. Vi ser därför fram emot att få en klargörande bifallsdom, säger Kristoffer Sällfors, processråd på Konkurrensverket.

Enligt Konkurrensverkets uppfattning har Haninge Bostäder förvärvat aktierna i ett privat byggföretag, Vega Norra Parken AB (Vega), för att komma åt ett entreprenadavtal. Vegas enda tillgång vid förvärvstillfället var ett byggentreprenadkontrakt som ingåtts med moderbolaget fyra dagar innan Vega köptes av Haninge Bostäder. Entreprenadkontraktet gällde uppförande av cirka 90 hyresbostäder inom området Vega i Haninge kommun och var värt cirka 136 miljoner kronor.

Byggentreprenader omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU, och ska annonseras och konkurrensutsättas. Eftersom upphandlingen inte annonserats var förvärvet i strid med reglerna. Köp av aktier, i detta fall företaget Vega, är däremot undantagna från upphandlingsreglerna.

Det är vanligt att domstolen går på Konkurrensverkets linje. I dagsläget har domar avseende 26 upphandlingar vunnit laga kraft i mål där  Konkurrensverket har väckt talan om upphandlingsskadeavgift. I 18 av fallen har man fått bifall och i två fall delvis bifall.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]