Nyheter

Kriminalitet följer byggbranschen

Ekonomiska brott är vanligare i byggsektorn än inom andra branscher. Det visar en ny undersökning.

Det är en ny, global undersökning från revisions- och rådgivningsföretaget Pricewaterhouse Coopers, som visar att byggbranschen är ovanligt drabbat av ekonomisk brottslighet.

— Så är det. Och vi har ingen anledning att tro att den svenska byggbranschen skulle skilja sig från resten av Västeuropa. Sedan är det för få svenska företag, sju stycken, som deltagit för att verkligen kunna säga att det ser ut si eller så just här, säger Peter Lindstrand, branschansvarig för entreprenad på Pricewaterhouse Coopers.

Totalt är det 226 bygg- och entreprenadföretag över hela världen som deltagit i undersökningen. Ungefär en fjärdedel av alla dessa har under det senaste året varit utsatta för ekonomiska brott.

— Om man tittar på gärningsmannabeskrivningen så kan man se att det alltmer handlar om kvalificerad arbetskraft som begår brott, säger Peter Lindstrand.

Vad är de vanligaste brotten?

— Det är stöld och svinn av arbetsmaterial från arbetsplatser. Men jämfört med tidigare undersökningar så minskar den delen. Istället så ökar till exempel bokförings- och korruptionsliknande brott.

Peter Lindstrand tillägger dock att det inte går att säga att antalet brott inom byggbranschen ökat totalt sett. Att byggbranschen ändå är ovanligt drabbad av ekonomisk brottslighet har flera orsaker.

— Det är en bransch som jobbar med komplexa projekt med många parter. Ofta är flera länder inblandade. Dessutom är det en decentraliserad bransch som underinvesterat i interna kontrollsystem. Där kan vi faktiskt säga att Sverige sticker ut. Jämfört med andra länder så är svenska byggföretag extra dåliga på interna kontrollsystem, säger Peter Lindstrand.

Men är det externa eller interna aktörer som begår brotten?

— Det är både och även om intern brottslighet är vanligare. Ofta tror byggföretagen att det är externa aktörer som begår brotten när de i själva verket begås inifrån.