Nyheter

Krisen har nått cheferna

Krisen har nått cheferna. Ökningen av antalet arbetssökande chefer är betydligt kraftigare än förra krisen. Det visar siffror från chefsorganisationen Ledarna.

Antalet arbetssökande chefer har ökat med 45 procent sedan juli förra året — de flesta försäljnings- och marknadschefer. Samtidigt har antalet nyanmälda platser nästan halverats. En jämförelse man kan göra är att ökningen av arbetslösa chefer var 15 procent vid förra svackan 2001—2002.

— Cheferna hanterar varslen och uppsägningarna och försöker motivera återstående medarbetare men i värsta fall slutar det med att chefen får gå. Det är en tuff resa många av cheferna gör i lågkonjunkturen, kommenterar ordföranden i Ledarna, Annika Elias, de nya siffrorna i ett pressmeddelande.

Hon varnar företagen för att slarva bort sina chefer i en tid då chefsbristen väntas bli akut i och med att 40-talisterna går i pension.

— Det kan bli svårt för företagen att rekrytera till chefspositioner när konjunkturen vänder. Det gäller att företagen värnar om sina chefer redan nu. Annars finns risken att cheferna väljer bort chefsyrkena och satsar på specialisttjänster, säger Annika Elias.

Elisabeth Vene / Ny Teknik

Ledarnas tips till chefer som söker jobb

• Ta till vara alla möjligheter som din arbetsgivare erbjuder.

• Ta reda på genom facket vilket kollektivavtal som gäller om du osäker.

• Använd alla kontakter du har i dina nätverk.

• Se ditt jobbsökande som ett jobb i sig.

• Behåll dina normala vardagsrutiner,

• Sköt om din hälsa. Håll kvar dina motionsvanor eller lägg till nya.

• Ta emot stöd från din familj och/eller vänner och involvera dem i dina jobbmål.

• Ta tidigt kontakt med din bank för rådgivning om du är orolig för din ekonomi.

• Se hela tiden framåt. Låt inte avslag blockera din energi.