Nyheter

Kritik mot byggföretagens utlandstransporter

För att spara pengar köper de stora byggbolagen allt mer byggmaterial utomlands. Hur inköpen slår mot miljön vet de inte. NCC och Skanska tror inte att miljöbelastningen ökar eftersom de kan effektivisera transporterna. <br></br> — Det argumen

Byggjättarna Skanska, NCC och Peab ökar sina utländska inköp. Syftet är att handla billigare men också att skaffa sig kontroll över produktionen.

Men om de långväga inköpen även leder till ökade transporter och miljöutsläpp kan företagen inte svara på. NCC, som dubblerade sina utländska inköp mellan 2006 och 2007, bedömer att transporterna inte har ökat.

— Vi går förbi mellanleden och slipper dyra omlastningar. Miljömässigt är det bättre att transportera långt än att ha korta transportsträckor med många omlastningar, säger Johanna Hagelberg, vd på NCC Purchasing Group.

Men det håller inte Naturskyddsföreningens transportexpert Magnus Nilsson med om:
— Jag kan inte förstå att omlastningar skulle vara särskilt utsläppsgenererande. Däremot är det säkert dyrt och kräver mycket personal, säger han.

NCC arbetar nu med en intern utredning för att undersöka vilka miljöeffekterna blir av företagets transporter. Företaget tittar på produktkategorier som transporteras på olika sätt i flera former av kollin, och vilka miljöeffekter som de medför.

— Vi måste skaffa oss en kunskap som vi inte har i dagsläget till 100 procent. Vi måste få en möjlighet att påverka och det kan vi inte göra utan att veta, säger Göran Gerth, miljöchef på NCC.

NCC hoppas att resultaten ska visa att ökade utländska inköp inte leder till ökade transporter.

— Vi har en känsla av att väldigt mycket av de produkter vi köper ändå kommer där bortifrån. När vi köper större volymer kan vi effektivisera transporterna, säger Göran Gerth.

Men det argumentet håller inte, menar Magnus Nilsson på Naturskyddsföreningen.
— Man kan effektivisera transporterna utan att blanda in resten av världen. Jag tycker att byggbolagen ska pressa sina svenska leverantörer att hitta bättre leveranskedjor i Sverige, säger han.

Skanska resonerar på ett liknande sätt som NCC. Skanska har ökat direktinköpen från utlandet med cirka 25 procent mellan 2006 och 2007, men tror inte att det har lett till ökade utsläpp. Dels på grund av att de hoppar över mellanled, dels för att de ställer miljökrav på tillverkarens produktionsmetoder.

Men någon studie av hur utsläppen ser ut när de utländska inköpen ökar har Skanska inte gjort.
— Det är svårt att räkna hur miljöpåverkan var innan eftersom vi inte vet vilken väg varorna har transporterats innan de har nått våra arbetsplatser, säger Carina Edblad, inköpsdirektör på Skanska Sverige.

Även på Peab ökar de utländska inköpen. Företaget utreder miljökonsekvenserna av detta och resultatet väntas vara klart till årsskiftet.

— Nu tar vi fram fakta, sen får vi ta ett beslut om hur man ska värdera miljöaspekterna, säger Göran Terning, logistikchef på Peab.