Nyheter

Kritik mot grundutbildning för byggare

Grundutbildningen till byggnadsarbetare håller inte måttet. Gymnasieutbildningen sågas i en färsk utredning. <br></br> — Grundutbildningarna är inte anpassade efter marknadens behov, säger Gösta Gustavsson på Sabo.

Byggnadsarbetarna måste bredda sina yrkeskunskaper och bli multihantverkare, anser Gösta Gustavsson på de allmännyttiga bostadsbolagens organisation, Sabo.

Tillsammans med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN driver de projektet Brist på kompetent arbetskraft.
— Grundutbildningarna har bara fokus på nyproduktion. Renovering saknas nästan helt, säger Gösta Gustavsson, projektledare på Sabo.

De har granskat den treåriga gymnasiala grundutbildningen, som ska följas av en tvåårig lärlingstid för att eleven ska få yrkesbevis.

— De utbildar sig i fem år men har ändå inte behörighet att utföra vissa arbeten, till exempel heta arbeten. Särskilt oroande är att de inte har tillräckliga kunskaper om de senaste reglerna inom arbetsmiljöverkets författningssamling.

Kartläggningen har gjorts genom intervjuer med företagsrepresentanter, skolledare och lärare, elever, lärlingar och yrkesarbetare.
— Grundutbildningen måste bli bredare. Den behöver också ge de behörigheter som krävs för att klara jobbet. Det minsta man kan begära är att de ska ha behörigheter som krävs av försäkringsbolagen.

Försäkringsbolagen, och även fastighetsägarna, kräver att vissa typer av arbeten utförs av byggnadsarbetare med behörighet.

Samtidigt visar kartläggningen att två av tre utfärdade yrkesbevis gäller snickare och att fyra av fem elever uttryckte att de ville bli just träarbetare. Gösta Gustavsson vill se tydligare vägledning för att undvika att elever utbildas inom yrkeskategorier där det finns risk för framtida övertalighet.

Bygg- och bostadsbranscherna behöver göra en egen insats för att få fram kompetenta anställda.
— Det förekommer extremt lite vidareutbildning inom branschen. Det finns ingen ekonomisk morot för att vidareutbilda sig. Vi vill påbörja en diskussion om en mer mångsidig yrkesarbetare, en multihantverkare.

I framtiden måste byggnadsarbetare ha spetskompetens, till exempel som plattsättare, men ändå ha en kunskapsbredd inom andra yrkesområden.

Hans Tilly, ordförande i Byggnadsarbetareförbundet är positiv till idén om multihantverkare och påpekar att Byggfacket redan har kompetensutveckling som ett av sina prioriterade områden.
— Vi ligger ohotat sist i hur mycket kompetensutveckling företagen erbjuder sina anställda. Vidareutbildning existerar inte. Så det vore alldeles utmärkt med en satsning på detta.