Nyheter

Kritiserat förslag om nya byggregler flyttas fram

Boverket
Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Boverket flyttar fram datumet för införandet av de nya byggreglerna. Förslaget har fått kritik från flera remissinstanser på grund av den snäva tidsplanen.

De nya byggreglerna var tänkta att börja gälla den 1 januari 2025 men har nu flyttats fram ett halvår. Boverket vill ge samhällsbyggnadssektorn och kommunernas byggnadsnämnder mer tid att förbereda sig. De nya reglerna ska i stället börja gälla den 1 juli 2025.

– Vi har fått till oss att det finns en oro för att branschen och offentliga aktörer inte ska hinna förbereda sig inför att de nya byggreglerna börjar gälla. Vi har därför beslutat att flytta fram datumet för ikraftträdandet så att övergången från det gamla till det nya sker på ett bra sätt, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket.

Boverkets nya byggregler kan alltså börja tillämpas först den 1 juli 2025. Därefter blir det en övergångsperiod på ett år, fram till och med den 30 juni 2026. Under det året får byggherren välja att antingen använda de gamla eller de nya byggreglerna.

Reglerna finns på plats årsskiftet 2024/2025

För att ge aktörerna möjlighet att förbereda sig kommer de nya reglerna att beslutas och göras tillgängliga som planerat innan årsskiftet 2024/2025. Då finns även vägledning på plats som ska hjälpa aktörerna att förstå och använda reglerna. I början av 2025 kommer det även finnas en webbutbildning som övergripande beskriver tillämpningen av reglerna. Planen är sedan att den ska kompletteras med en serie fördjupningar inom de olika föreskriftsområdena.

– Med både vägledning och webbutbildning på plats ett halvår innan reglerna börjar gälla hoppas vi att de som ska tillämpa och bedöma utifrån de nya reglerna får god tid på sig att förbereda sig, säger Jonas Edahl projektledare för Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler.

Läs mer om kritiken här!