Nyheter

Kroppskameror ska stoppa hot och våld

Kroppskameror
Foto: Getty Images

Nu testar Svevia kamerorna som en del i arbetet med att öka tryggheten för vägarbetare. Testet är en del av ett pågående projekt i Göteborg.

Vägarbetare kan ibland ha en tuff arbetsmiljö med stressade, och ibland även aggressiva, trafikanter. För ökad trygghet driver Svevia ett pilotprojekt med kroppskameror och kameror i arbetsfordon.

En grupp som är extra utsatt för påhopp, hot och våld är oskyddade vägtrafikvakter, så kallade flaggvakter. En annan är de som utför drift- och underhållsarbeten i städernas mer centrala delar, manuellt eller med hjälp av små och långsamma fordon och maskiner.

– Systemet har testats av flaggvakter i Göteborg och driftpersonal i Stockholms innerstad. Det är ännu för tidigt att säga något bestämt om resultatet, men det ser hittills bra ut. Flera upplever en ökad trygghet. Försöket fortsätter, säger Andreas Bäckström som är verksamhetsutvecklare på Svevia.

Projektet drivs med stöd av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF). I projektets referensgrupp ingår förutom Svevia, företrädare för flera företag i branschen.

– Projektets resultat kommer att spridas även till andra aktörer. Säkerhetsarbete ska vi inte utföra i konkurrens, utan tillsammans. Dessutom behöver kroppskameror bli vanligt och accepterat inom hela branschen för att vi ska uppnå största effekt, säger Andreas Bäckström som är verksamhetsutvecklare på Svevia och ledamot i SBUF:s Anläggningsutskott.