Nyheter

KTH Campus blir mer hållbart

Anläggningen på KTH. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Akademiska Hus har invigt en stor värmepumpsanläggning på KTH Campus i Stockholm.
Genom att bland annat återvinna värme från datahallar beräknas den köpta energin minska med 25 procent för hela campusområdet, vilket motsvarar cirka 23 700 MWh.

Dessutom är elen som driver värmepumparna ursprungsmärkt och koldioxidfri.

Tillsammans med Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (s) och KTH:s rektor Peter Gudmundson fanns Akademiska Hus regiondirektör Sten Wetterblad på plats för att inviga den stora energisatsningen på KTH Campus.

KTH Campus har under en stor del av året behov av både värme och kyla samtidigt. Genom att internt flytta spillvärme i kylkretsar till områden som har ett värmebehov uppnås en dubbel vinst eftersom inköpt värme och kyla kan reduceras.

För att kunna lyfta de stora energimängderna i form av lågtempererad spillvärme i kylkretsar till nyttig värme för värme- och varmvattenproduktion, krävs hjälp av värmepumpar och därmed tillskott av el för att driva dem. Värmepumparna har installerats i det gamla kraftvärmeverket mitt på campus och kommer att drivas av ursprungsmärkt, koldioxidfri el. De totala utsläppen av koldioxid för värmeförsörjningen av KTH Campus minskas därmed med 840 ton per år, vilket motsvarar en minskning med 40 procent.

I ett pressmeddelande säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm:
– Genom denna mycket kraftfulla energieffektivisering utvecklar vi framtidens hållbara campus. Men projektet ger också stor kunskap och inspiration för studenter, forskare och andra för att utveckla ett hållbarare Sverige, säger 

– KTH arbetar aktivt med att skapa en hållbar campusmiljö. Detta stora energibesparingsprojekt är ett viktigt steg i denna utveckling, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

– Det är en smart lösning som visar på den tekniska kompetens och kunskap som finns i vår stad. Det är särskilt roligt att få inviga anläggningen på just KTH, som ligger långt fram internationellt med forskning och utveckling på det här området. Akademiska Hus har säkerställt en lösning som möter energibehovet samtidigt som vi ställer om mot hållbara energilösningar, säger Karin Wanngård (s), finansborgarråd i Stockholms stad.

Inom kort kommer en digital pelarskylt att ställas upp som i realtid visar vad energianläggningen genererar. På så vis synliggörs en del av hållbarhetsarbetet på campus.

Akademiska Hus har investerat cirka 33 miljoner i värmepumpsanläggningen.
Satsningen är ett led i företagets egen målsättning att minska mängden köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000.

Flera andra energiprojekt pågår också på KTH Campus. Bland annat har en solcellanläggning installerats på taket till Försvarshögskolan. Miljövänlig småskalig elproduktion, i form av en solcellsdriven laddstation för elbilar, har uppförts och fler solcellsinstallationer är under utredning.