Nyheter

Kubistisk bistro i Västerås

Under lång tid har Västeråsborna önskat sig en ny restaurang i Stadsparken — om ett knappt år kommer den nya bistron att stå färdig.

Krögarna har fått tillstånd att uppföra en modern, kubistisk byggnad på cirka 300 kvadratmeter. Exteriören blir av glas och skiffer — insidan domineras av en stor volym med sex meters takhöjd, samt ett mindre loft för gäster.

Kök och andra nyttoutrymmen kommer att inhysas i källaren. Inomhus kommer restaurangen ha plats för cirka 80 gäster — uteserveringen ska dock kunna svälja ett par hundra människor.

Daniel Lind på Environment Construction Group är bygg- och projektledare. Han tror att ”kuben” kommer att få en unik profil tacka vare de två ”skorstenarna” för av- och utluft. Till hösten tas det första spadtaget.