Nyheter

Kulturhuset blir dyrare än beräknat

Kulturhuset i Skellefteå beräknas stå klart under 2021. Bild: White Arkitekter

Ett år in i bygget av kulturhuset i Skellefteå pekar prognosen på en avvikelse på en knapp procent, vilket motsvarar cirka nio miljoner kronor.
En av anledningarna är att kostnaderna för mark- och anläggningsarbete blivit dyrare än budgeterat.
Kommunen ska nu ta fram en handlingsplan för att komma ner i nollresultat.
 

I höst har bygget av Sara kulturhus i Skellefteå varit igång i ett år.
– Ingen annan har tidigare byggt så här högt i trä vilket innebär att vi banar ny väg för den här typen av träbyggnader, säger Håkan Högdahl, byggprojektledare på Skellefteå kommun, i ett pressmeddelande. 

Just nu pekar projektets slutkostnadsprognos på en avvikelse på nio miljoner kronor. Det motsvarar mindre än en procent av budget.

De främsta anledningarna till prognosavvikelsen är oförutsedda kostnader kopplade till byggets komplexitet samt att kostnaderna för mark- och anläggningsarbete blivit dyrare än budgeterat.
– Vi fick en tuff start då markförhållandena visade sig vara betydligt sämre än vad den geotekniska undersökningen visat, säger Håkan Högdahl.

Det faktum att byggnaden är unik och komplex har bland annat inneburit att vissa riskantaganden kopplade till teknik och konstruktion inte varit tillräckliga vilket inneburit större kostnader än budgeterat.

Ett och ett halvt år återstår av byggtiden vilket innebär stora möjligheter att minska kostnader och komma i fas med budget, men den det finns också risker under de kvarvarande delarna. Bland annat då bygget ska pågå under två vintrar.

–Just nu ligger vi drygt en vecka efter tidsplan. Det är viktigt att vi kan arbeta in den tiden för att det inte ska tillkomma kostnader. Vi ser också risker kopplade till väder och vind. I februari ska vi lyfta på plats färdiga hotellmoduler. Får vi mycket blåst och snö kan vi kanske inte montera alla dagar, säger Håkan Högdahl.

Andra faktorer som kan påverka ekonomin i stora byggprojekt likt kulturhusbygget är index, valutakurs och andra händelser i världsekonomin.

I början av veckan tog nämnden för Support och lokaler i Skellefteå beslut om att ta fram en handlingsplan för att komma ner i nollresultat. 
 – Kulturhuset är ett komplext bygge, men målet är precis som i alla andra projekt att hålla budget, säger Tomas Teglund (S), ordförande för nämnden för Support och lokaler.