Nyheter

Kunglig invigning av Norra Länken

Foto: Mikael Ullén, Trafikverket.

På söndagen invigdes Norra länken. Invigningsceremonin hölls i Hagaparken i Stockholm med tal av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

– Nu tar vi ett stort steg mot det framtida Stockholm, sa Kungen i sitt invigningstal.

Vid invigningen deltog också Kronprinsessan Viktoria, infrastrukturminister Anna Johansson, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad Karin Wanngård.

– Idag är en viktig dag. Många har väntat länge på att vägtunneln ska bli klar för att möta de behov som finns för människor som pendlar, olika transporter, men även för miljön. Nu tar vi ett stort steg mot det framtida Stockholm, sa Kungen i sitt invigningstal.

Två miljoner människor bor i Stockholms län. Fram till 2030 väntas länet växa med ytterligare en halv miljon. Norra länken skapar goda förutsättningar för Stockholms fortsatta utveckling och för att lösa regionens trafikproblem.

Norra länken skapar möjligheten att bygga Norra Djurgårdsstaden med 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser och Hagastaden med 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.

Det komplicerade bygget av Norra länken startade 2007. Det har genomförts på några av landets mest trafikerade platser. Men kreativitet i samarbetet mellan Trafikverket och entreprenörerna har lett fram till effektiva lösningar och en 2,6 miljarder lägre kostnad än budgeterat. Totalt blir kostnaden 9,3 miljarder kronor. Bygget ligger dessutom ett år före tidplanen, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Trafikverket svarar för 75 procent av finansieringen och Stockholm stad för 25 procent av finansieringen. Projektet har också beviljats mer än 500 miljoner kronor i EU-bidrag: 56,3 miljoner euro.

Norra länken är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt. När den är färdig 2016 kommer den att vara fem kilometer lång varav fyra kilometer i tunnel.

Den sträcka som öppnade på söndagen löper mellan Norrtull, Frescati och Värtan. Den är fyra kilometer lång varav tre kilometer i tunnel. Den återstående sträckan mellan Karlberg och Norrtull öppnar i södergående riktning våren 2015, i norrgående våren 2016.