Nyheter

Kungsbacka först med Peabs förskolekoncept

Så här kan nya förskolekonceptet se ut. Illustration: Liljewall arkitekter

2023 ska Nya Klockaregårdens förskola i Frillesås utanför Kungsbacka stå klar. Det blir Peabs första konceptskola byggd med skräddarsydda moduler och med fasader i trä.  

Sveriges Kommuner och Regioner har sedan tidigare beslutat att låta Peab stå som huvudleverantör av de nya konceptförskolorna. Med en modul i mitten som fungerar som verksamhetens hjärta ska sedan valfritt antal enheter kopplas på beroende på behov.    

– Vi har fokuserat på gedigna och hållbara förskolor i vårt koncept, därför känns det extra roligt att Kungsbacka valt just vår förskola. Materialvalen är gjorda efter ett livscykelperspektiv, med minsta möjliga påverkan på vårt klimat. Barnen kommer att få en förskola som är trevlig att vistas i samtidigt som den är långsiktigt hållbar, säger Stellan Haraldsson, regionchef Peab.

– Det är glädjande att vi kan bygga Nya Klockaregårdens förskola i Frillesås. Barnen får nya och ändamålsenliga lokaler att vistas i när förskolan är färdigbyggd. Det är extra roligt att vi har avropat förskolan från SKR:s ramavtal eftersom det är ett nytt och snabbare sätt för oss att bygga på, säger Maria Rosenberg, verksamhetschef Service på Kungsbacka kommun.

Fakta om förskolekonceptet: 
Peab har skapat ett koncept för förskolebyggnader helt i trä, med lågt klimatavtryck, som håller hög arkitektonisk nivå och kan byggas inom rimliga ekonomiska ramar. Byggnaderna varierar i storlek och kan enkelt kopplas samman på olika sätt för att anpassas till olika förutsättningar, tomter och infrastrukturer. I Peabs förslag som tagits fram tillsammans med Liljewall arkitekter presenteras tre förskolekoncept som Sveriges kommuner genom ramavtalet kan avropa ifrån.