Nyheter

Kuststaden och KlaraBo går samman

Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan, en av aktieägarna i det nya bolaget. Bild: Spiltan.

Det nya renodlade bostadsfastighetsbolaget får ett fastighetsvärde om drygt sex miljarder kronor.

KlaraBo Sverige går samman med Kuststaden Projektutveckling och KPU Bostadsförvaltning genom ett aktiebyte där aktieägare i Kuststaden erhåller nyemitterade aktier i KlaraBo. Det nya bostadsfastighetsbolaget kommer att ha över 5000 lägenheter i förvaltning.

Samgåendet mellan bolagen ska skapa skalfördelar och aktörernas fastighetsbestånd ska komplettera varandra, enligt pressmeddelandet. Investment AB Spiltan äger sedan tidigare aktier i både Kuststaden och KlaraBo och efter samgåendet uppgår ägarskapet till tolv procent av det nya bolaget.

– Vi har investerat i olika fastighetsprojekt tillsammans med entreprenörerna Patrick Johansson och Magnus Klintheim som grundade Kuststaden, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan och fortsätter:

– Idag är vi största ägare i Kuststadens nuvarande fastighetsbolag. Under 2020 investerade Spiltan i KlaraBo och har lärt känna bolaget och dess ledning. Vi ser många synergier och jag är därför övertygad om att samgåendet mellan Kuststaden och KlaraBo kommer att generera en högre värdetillväxt och gynna båda parter.

Patrick Johansson, grundare av Kuststaden med huvudkontor i Oskarshamn, säger att ambitionen nu är att börsnotera det nya bolaget.

– Med tidigare erfarenheter har en förvaltningsorganisation bestående av egen personal med stark lokal närvaro byggts upp för att skapa bästa förutsättningar för både bolaget och våra kunder. Målsättningen är nu en börsnotering tillsammans med KlaraBo där ambitionen att bli ett av det största noterade bostadsfastighetsbolagen i Sverige.

Fakta
KlaraBo grundades 2017 och har huvudkontor i Malmö. Bolaget förvärvar, uppför, äger och förvaltar bostäder i hela Sverige. KlaraBo producerar egna ytsmarta koncepthus.


Kuststaden grundades 2017 och har huvudkontor i Oskarshamn. Bolagets inriktning ligger på förvärv och ägande av egna fastigheter, nyproduktioner samt fastighetsutveckling. Bolaget är främst verksamma i södra Sverige.