Nyheter

Kvarteret som går plus

Kvarteret Neptun i Västerås. Foto: Joakim Rådström

Kvarteret Neptun i Västerås är flerbostadshuset som genererar mer energi än det förbrukar.
Bland annat bergvärme, solpaneler och vattenkranar som ”kallar” på varmvattnet gör fastigheten med de tre huskropparna invid Mälaren till en klimat- och energimässig succé.


När man vrider på varmvattnet på kranen i någon av lägenheterna i kvarteret Neptun händer det – ingenting. Först efter ett litet tag kommer vattnet, men då är det i gengäld varmt direkt! Detta på grund av en svensk uppfinning från Luleåföretaget 3eFlow.

– Det handlar om att spara på varmvattnet. I vanliga rör hinner du spola bort jättemycket vatten innan det är varmt. 3eFlow ”kallar” istället på varmvattnet, kan man säga, säger Patrik Schön, projektchef vid byggherren Sveafastigheter Bostad och ansvarig för kvarteret Neptun.

Vattenledningarna i ett klassiskt flerbostadshus är i regel alltid vattenfyllda, och när någon spolar varmvatten kommer varmvatten i rören till de andra lägenheterna också. Det är negativt ur ekonomi- och miljösynpunkt, eftersom man då slösar med varmvatten i hela fastigheten.

3eFlows lösning kräver å andra sidan separata vattenrör från undercentralen till varje lägenhet, men inget vatten spolas i onödan. Rörmokarna behöver heller ingen specialutbildning – eventuella fel på styrningen av systemet avhjälps centralt, på distans från 3eFlow i Luleå. Läckage åtgärdas lokalt, precis som i vanliga system.

– Risken för legionella är dessutom minimal med det här systemet, eftersom vattnet inte blir stående i ledningarna, förklarar Patrik Schön.

Kranarna är dessutom snålspolande i samtliga lägenheter. De innovativa vattenledningarna är dock bara en av flera lösningar som gör kvarteret Neptun i Västerås till ett av Sveriges mest effektiva flerbostadshus med plusenergiprofil. Eget bergvärmesystem är en annan miljösmart lösning, som också har medfört att alla lägenheter har fått egen golvvärme.

– Och så har vi FTX-aggregat för ventilation, som återvinner varm luft och förser huset med värme, lägger Patrik Schön till.

För att verkligen ta ut svängarna och se vad man kunde göra med ett bygge av denna storlek och typ beslöt Sveafastigheter Bostad dessutom att söka certifiering enligt den krävande miljöklassningen Miljöbyggnad Guld.

– Där handlar det bland annat om dagsljusinsläpp och fönster – både antalet och placeringen av fönstren är viktiga krav i Miljöbyggnad Guld. Det har inneburit stora utmaningar, eftersom samspelet mellan energiförbrukning och miljöbyggnadskraven är viktigt, säger Patrik Schön.

De långtgående miljö- och energiåtgärderna har satt ribban högt både gentemot andra branschaktörer och inför det egna företagets framtida projekt. Men det har dessutom gjort kraven på information till hyresgästerna extra höga, så att Sveafastigheter Bostad i någon mån har fått ”utbilda” de boende i vad det innebär att bo i ett plusenergihus av detta slag.

Frågor kommer också upp från de boende med jämna mellanrum – exempelvis om hur kranarna fungerar – och dryftas vid möten med Sveafastigheter Bostad. Patrik Schön vittnar samtidigt om att många hyresgäster tycker det är spännande att bo i ett så annorlunda och miljöanpassat hus som kvarteret Neptun.

– Men det var nog inte därför de flyttade hit. Ofta har det handlat om läget, som är oslagbart. Och många har bott i våra fastigheter i Västerås tidigare, och velat flytta närmare den här stadsdelen, förklarar Patrik Schön.

Vi går upp till fjärde våningen av den ena av de två huskroppar som är fasadklädda med korrugerad plåt. Här ser man utmärkt både ut över Mälaren och den näraliggande historiska industribyggnaden som nu inrymmer hajpade Steam Hotel och äventyrsbadet Kokpunkten. Man kan även detaljstudera det mellersta Neptunhuset, som är annorlunda fasadklätt med grön klinkers och med sedumtak ovanpå.

– Vi har solpaneler uppsatta på samtliga tak som vetter mot söder, säger Patrik Schön och pekar mot de dramatiskt skurna hustaken.

Solpanelerna på taken upptar hela 1 210 kvadratmeters panelyta, och är ytterligare ett av de system som bidrar till att fastigheten genererar med energi än vad den förbrukar. Hyresgäster och besökare till fastigheten kan sedan följa en informationsskärm på en av fasaderna för att se hur mycket energi solpanelerna genererar, och ta del av övrig produktions- och förbrukningsstatistik för hela kvarteret.

Med kvarteret Neptun har Sveafastigheter Bostad sprungit några stora språng framåt i kapplöpningen mot framtidens klimatanpassade flerbostadshus. Förhoppningarna är stora att fler tar efter och utvecklar koncepten vidare.


FAKTA – KVARTERET NEPTUN

Hyreslägenheter, från enrummare upp till fyrarummare. Tre huskroppar med fem trapphus nära Västerås centrum, invid Mälarens strand.
Parkeringsgarage under huskropparna. Tvättmaskin i lägenheterna.
Area: Sammanlagd boarea 6 912 kvadratmeter, fördelat på 121 lägenheter. Dessutom två kommersiella lokaler i gatuplan (just nu café/restaurang samt frisör/inredningsbutik).
Byggherre: Sveafastigheter Bostad.
Totalentreprenör: H2 Entreprenad.
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Färdigställt: Inflyttning juni-november 2018. Officiell invigning i november 2018.