Nyheter

Kvinnor gynnas av anonym jobbansökan

Kvinnors chanser att få komma på anställningsintervju ökar om ansökningarna saknar uppgift om kön. Det visar en undersökning gjord av institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Även invandrare gynnas av anonyma ansökningar.

Studien visade att kvinnor som använde avidentifierade ansökningar hade 8,8 procent större chans att få komma till anställningsintervju än kvinnor som använde vanliga ansökningar. För invandrare från länder utanför västvärlden ökade chansen med 8,4 procent.

I studien jämfördes personer som sökte totalt 109 jobb vid tre förvaltningar i Göteborgs stad.