Nyheter

Kyrka återuppstår i ny skepnad

Avfalls- och återvinningsföretaget Sysav bygger ut kontoret — med tegel från en 100 år gammal kyrka.

Maglarps kyrka utanför Trelleborg stod tom i decennier. Förra året revs den men byggmaterialet kommer nu till användning. För Sysav, som jobbar med återvinning stämmer det väl med företagets affärsidé att använda kyrkteglet när huvudkontoret byggs ut.

—Det känns även bra att bygga med återvunnet material. Det ligger i linje med NCC miljömål att bidra till återvinning, säger Jörgen Flink, affärschef på NCC, region Syd.

Utbyggnaden består av två nya flyglar. Den ena blir hörsal för företagets besökare. Den andra rymmer möteslokaler och kontorsrum. De nya byggnaderna får grästak som är miljövänligt och underhållsfritt.

En stor parkeringsplats förvandlas dessutom till en blomsteräng med träd och damm.

Ordern är värd 35 miljoner kronor.