Lag om papperslösa sätter press

Lag om papperslösa sätter press
Nytt lagförslag lägger större ansvar på huvudentreprenören. Riskerar att uteslutas från offentliga upphandlingar.
Arbetsgivare som utnyttjar papperslösa kommer att straffas hårdare ekonomiskt om regeringen får igenom sin nya lag. Huvudentreprenören får större ansvar och kan uteslutas från offentliga upphandlingar.

Det nya lagförslaget som nu bereds – och väntas träda i kraft nästa år – innebär hårdare straff för de som anställer papperslösa. Tidigare har huvudansvaret legat hos företaget som anställt personen, men nu förflyttas det högre upp i kedjan till huvudentreprenören, uppger Rapport.

Det gäller för huvudentreprenören att försäkra sig om att alla som jobbar på arbetsplatsen har rätt att vara där. Annars kan det bli kostsamt.

Förutom böter dras alla offentliga stöd och bidrag in under fem år. Entreprenören blir även skyldig att betala den anställdes lön under tre månader och får inte delta i offentliga upphandlingar.

– Det kommer alltid att var en fråga om att titta på hur mycket man faktiskt har gjort från huvudentreprenörens sida gentemot underentreprenören. Hur mycket man har tagit reda på om bakgrunden hos de som är anställda. Och det är också en balansfråga, men om det visar sig att man inte gjort tillräckligt så kommer man att bli straffskyldig och det tycker jag är korrekt. Man ska inte kunna spela pyramidspel med människor, säger migrationsminister Tobias Billgren till Rapport.
 

Marie Bergström
[email protected]