Nyheter

”Lågan” ska få fart på energihusen

”Lågan” ska få marknaden omkring energihus att tända till.

Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och forskningsrådet Formas satsar 60 miljoner i ”Lågan” för att få fart på byggandet av nya lågenergihus.

– Även om vi får alltfler exempel på lågenergihus i Sverige så utgör de fortfarande mindre än en procent av den totala nybyggnationen, säger programledaren Pär Åhman på Sveriges Byggindustrier.

Flest lågenergihus uppförs i Västra Götaland. Runt fem procent av det som byggs där klassificeras som lågenergihus. I Norge och Danmark byggs dubbelt så mycket energisnåla hus — andelen är tio procent.

Därför satsas nu 60 miljoner kronor i programmet Lågan — som beviljar stöd till demonstrationsprojekt och samarbetsinitiativ vilka kan fungera som tändvätska på marknaden.

”Syftet är att etablera en marknad med ett brett utbud av nya aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för byggande av lågenergihus och ett brett utbud av nya beställare”, skriver Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

”Lågan” är en förkortning av Låg energianvändning.