Nyheter

Lagändring lösning för amorteringskrav

Förra månaden fick Finansinspektionen backa på sitt förslag att införa amorteringskrav på bolån.

Nu är regeringen och de fyra borgerliga partierna överens om att man trots allt vill införa amorteringskrav.

En lagändring kan göra det möjligt.

Regeringen och de fyra borgerliga partierna vill ha krav på amorteringar av bolån. Det framgick efter ett möte som Alliansen hade med finansmarknadsminister Per Bolund på onsdagen, skriver DN.

Finansinspektionen (FI) fick i april dra tillbaka sitt förslag om att alla som tar nya bolån måste betala av på dem. Anledningen var att flera remissinstanser menade att FI inte hade rättsligt stöd för ett sådant krav.

Men nu ska Alliansen och regeringen försöka få till stånd en lag som gör det möjligt för FI att införa amorteringskravet.

– Vi ska jobba vidare med att kunna ge FI ett mandat att införa kravet, säger Per Bolund till DN.

En lagändring väntas ta minst ett år.

Sveriges Byggindustrier är fortsatt negativt till att ett amorteringskrav införs då det enligt dem skulle minska bostadsbyggandet och hindra målet om minst 250 000 nya bostäder till år 2020.

– För att undvika dramatiska åtgärder med allvarliga konsekvenser är nu hög tid för en grundlig konsekvensanalys av vad ett amorteringskrav faktiskt skulle innebära för rörligheten på bostadsmarknaden och efterfrågan på nya bostäder. Fokus bör ligga på att ta fram åtgärder som löser de grundläggande problem som gör att vi idag inte har en fungerande bostadsmarknad. Konkret handlar det om vad man kan göra för att öka bostadsutbudet, säkerställa efterfrågan och trygga rörlighet i beståndet, säger Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson.