Nyheter

Lagbrott vid kommunal ombyggnad

När industrilokalen byggdes om till företagshotell upphandlades inte arbetena. Därmed bröt Färgelanda kommun mot lagen, konstaterar Konkurrensverket.

— Genom Lagen om offentlig upphandling kan man göra bra affärer och får bra konkurrens. Dessutom måste man faktiskt följa den, säger Helena Henriksson på Konkurrensverket.

I december 2007 slöt Färgelanda kommun ett avtal med tre livsmedelsföretag. De skulle etablera en livsmedelsindustri i kommunens fastighet Björnhuset.

Genom avtalet fick företagen tillåtelse att bygga om i fastigheten för att anpassa lokalerna till de krav som ställs på livsmedelsindustrier. Enligt Färgelanda kommun kunde kommunen sedan köpa tillvaka de investeringar som inte ansågs företagsspecifika.

Kommunen hävdar att de inte har varit upphandlare. Fakturor från entreprenörerna har betalats av Mathuset som ägs av de tre livsmedelsföretagen.

Men Konkurrensverket menar att Färgelanda kommun visst är en upphandlande myndighet. Verket stöder sig bland annat på en revisorsrapport från Ernst & Young, som visar att kommunen från början hade för avsikt att betala företagen för deras investeringar i fastigheten, och att kommunen har haft insyn i projektet genom att delta vid projektmöten.

Kommunen har uppgett att anpassningen av lokalerna sammanlagt har kostat drygt 77 miljoner kronor. Enligt Konkurrensverket har kommunen löpande betalat för arbeten som har gjorts på fastigheten.

Konkurrensverket bedömer att avtalet som slöts med de tre livsmedelsföretagen är ett byggentreprenadkontrakt som skulle ha föregåtts av en upphandling. Eftersom någon upphandling inte hölls har Färgelanda kommun gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling.

Färgelanda kommun klarar sig dock undan straffavgift eftersom avtalet med livsmedelsföretagen slöts innan de nya reglerna om upphandlingsskadeavgift trädde i kraft.

Konkurrensverket har under 2010 särskilt granskat upphandlingar av byggprojekt. Halmstad kommun och Sundsvalls kommun har tidigare kritiserats.

— I och med den nya upphandlingsskadeavgiften vill vi berätta för branschen var vi står, säger Helena Henriksson.