Lågenergilamporna under lupp

Lågenergilamporna under lupp
Energiextra 2008-10-21
För- och nackdelar med den ökande användningen av lågenergibelysning ska studeras av forskargruppen EMC-on-SITE vid Luleå tekniska universitet. De ska i samarbete med Skellefteå Kraft studera hur ny elutrustning kan orsaka störningar på elnätet eller stör