Nyheter

”Läget är alarmerande för branschen”

Stockholmsbyggare Q-gruppen har begärts i konkurs. Unum i Roslags Näsby är ett bostadshus som Q-gruppen byggt åt Tobin Properties. Foto: Samuel Karlsson

Under tisdagen den 21 maj gick Q-gruppen ut med pressmeddelandet att Q-gruppen Bygg AB, på egen begäran, lämnat in en konkursansökan till Södertörns Tingsrätt. 


Bolagets vd Jan Henriksson väljer nu att kommentera koncernens läge, och han konstaterar att de, liksom andra aktörer, drabbats av det allt hårdare branschklimatet.


–  Jag anser att läget är alarmerande för branschen, säger han. 

”Vi har under det senaste året arbetat med att konsolidera och riskeliminera byggverksamheten och till stor del lyckats väldigt väl. Många projekt går bra och vi har god ordning i organisationen. Trots positiva trender i verksamheten räcker det tyvärr inte när ryggsäcken blir för tung. De gamla förlusterna samt ej avslutade slutregleringar omöjliggör en fortsatt drift i Q-gruppen Bygg AB”, skriver Jan Henriksson på hemsidan.
Han konstaterar att Q-gruppen är långt ifrån ensamma om att ha problem.

”Ett flertal större och medelstora aktörer genomgår idag omfattande omstruktureringar och flera konkurser/rekonstruktioner förekommer”.

Redan under våren 2018 varnade Jan Henriksson för ett nytt, hårdare branschklimat:

 ”Jag flaggade i april 2018 att det finns omfattande problem inom branschen som kan leda till kraschlandningar. Detta kan i sin tur orsaka att många mindre aktörer såsom leverantörer och specialföretag riskerar att hamna i ett oerhört utsatt läge med konkurser som påföljd. Jag anser att läget är alarmerande för branschen och att de rådande problemförhållandena bör lyftas även på politiskt nivå. Hur ska vår bransch se ut i framtiden?”