Nyheter

”Lägg ner Boverket”

Boverket är en otillgänglig myndighet som befinner sig långt ifrån verkligheten. Det är en del av kritiken som framförs i en undersökning som Boverket har låtit göra. <br></br> — Jag har slutat fråga dem om hjälp eftersom jag aldrig får någon,

Bara 15 procent av de tillfrågade riksdagspolitikerna kunde spontant ange att det är Boverket som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende i Sverige. För kommunpolitikerna var andelen lika låg och bland regionpolitikerna kunde ingen spontant ange Boverket.

— Jag är lite besviken på att inte fler politiker kände till oss. Riksdagspolitiker är ju ändå våra uppdragsgivare, säger Birgitta Frejd, informationschef på Boverket.

Bland dem som har haft kontakt med Boverket är flertalet nöjda eller neutrala. Många uppfattar myndigheten som kompetent, professionell och opartisk. De som är missnöjda anser att myndigheten är anonym, osynlig och dålig på att vara lyhörd och föra dialog.

Många av svaren visar att förbättringar är önskvärda. Boverket behöver bli mer proaktiva, bättre på att samordna, mer behjälpliga och vara mer ute på fältet.

— Man lyssnar för lite på dem som varit ute på fältet och sett problemen med egna ögon, de kan göra om liknande fel om och om igen för att de inte tar tillvara på att vi arbetat i branschen länge, säger en konsult.

— Boverket är inte med i matchen, de borde läggas ned, säger en entreprenör.

De som är missnöjda med Boverkets förmåga att uppfylla förväntningarna anger att det grundar sig i myndighetens otydlighet, osynlighet, bristande tillgänglighet och bristande dialog.

— Jag försökte nå en person i ett halvår men det var bara hopplöst. Boverket är inte till någon hjälp utan de bara förhalar processer. Det är oerhört frustrerande för mig som sitter med stora byggprojekt och behöver snabba besked”, säger en konsult i undersökningen.

Boverket har ännu inte beslutat hur man ska åtgärda bristerna.
— Men något som känns lätt att åtgärda är tillgängligheten på telefon, säger Birgitta Frejd.

959 personer deltog i undersökningen

Tolv målgrupper ingick i undersökningen: regionpolitiker, kommunpolitiker, länsstyrelser, kommuntjänstemän, fastighetsägare, konsulter, entreprenörer, byggherrar, materialtillverkare, riksdagspolitiker, facktidskrifter och nyhetsmedia.

Svarsfrekvensen varierar mellan grupperna från 39 procent till 82 procent.

Totalt har 959 personer svarat i studien, som är utförd av undersökningsföretaget Markör Marknad och Kommunikation.