Nyheter

Lägger ner Byggakuten

Norrköpings kommun lägger ner den så kallade Byggakuten, som de startade för att minska bostadsbristen.

Anledningen är att bostadsbyggandet har kommit igång ordentligt, rapporterar Sveriges Radio.

Byggvärlden har tidigare berättat om Norrköpings kommuns Byggakut som startades för att ta itu med bostadsbristen. Två kommunpolitiker fick för ett och ett halvt år sedan i uppdrag att undersöka varför så få bostäder byggdes trots att det fanns byggklar mark.

Diskussioner inleddes med ett stort antal byggföretag och nu konstaterar kommunen att satsningen har haft avsedd effekt. Byggakuten avslutar därför sitt arbete i förtid.

Enligt kommunen har bostadsbyggandet ökat från ett genomsnitt på runt 160 bostäder om året till mer än 400 bostäder per år. Av dessa är minst 100 hyreslägenheter, vilket är kommunens långsiktiga mål.