Nyheter

Lägre sjukfrånvaro på bråkiga jobb

Företag med många konflikter har lägre sjukfrånvaro, visar en ny rapport. Men professor Magnus Svartengren menar att det handlar om friska företag, där de anställda vågar säga ifrån.

Hallå där…
Magnus Svartengren, professor på Karolinska Institutet och en av forskarna bakom projektet Hälsa och framtid, som undersöker varför en del företag har mindre sjukfrånvaro än andra. Ett resultat är att företag med många konflikter har lägre sjukfrånvaro.

Är bråkiga företag friskare än andra?
— Nja. Det handlar snarare om att företag som har högt i tak och där medarbetarna inte känner sig rädda för att säga vad det tycker, mår bättre. Bråk i sig behöver så klart inte vara bra.

Finns det fler faktorer som minskar sjukfrånvaron?
— Det finns en rad faktorer. Till exempel präglas ”friska” företag av tydlighet och delaktighet. Alla medarbetarna vet vilka strategier som finns och vet vilken roll de själva har. Sedan är det alltid bra om alla är medvetna om en gemensam värdegrund.

Projektet Hälsa och framtid startade 2005 och avslutas i år. Cirka 200 djupintervjuer med chefer, skyddsombud och andra medarbetare i 38 privata företag har genomförts. Karolinska Institutet står bakom projektet som bland annat finansieras av Volvo och Afa Försäkring.

Byggbranschens kvinnor ovanligt friska

Projektet Hälsa och framtid (se ovan) har kommit fram till att kvinnor i mansdominerade branscher har lägre sjukfrånvaro än andra kvinnor. Ett exempel som lyfts fram är byggbranschen.

— Resultaten från studien är värdefull kunskap. I studien utmärker byggbranschen för kvinnor som en frisk bransch, säger Carl Bennet, en av finansiärerna bakom projektet.