Nyheter

”Lagtexten kan bli mera precis”

Peter Löfgren, vd, ID06. Foto: Sveriges Byggindustrier

– Min grundkänsla är att det gått rätt bra. Lagtexten lämnar en del att önska, den är inte så precis och logisk som den borde vara, men det är barnsjukdomar som kan och bör rättas till, säger Peter Löfgren, vd på ID06 och tidigare utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Som exempel på barnsjukdomar ger han den praktiska effekten av vad som definieras som byggverksamhet, byggarbetsplats och definitionen av ”den samlade personalliggaren” i samband med inhyrd personal, det vill säga om inhyrd personal från bemanningsföretag ska registreras i samma personalliggare som den inhyrande näringsidkaren håller, eller i den som finns för arbetsgivaren, alltså bemanningsföretaget.

– Min bestämda uppfattning är den att inhyrd personal ska vara registrerade i den personalliggare som deras arbetsgivare, alltså bemanningsföretaget, ska föra på arbetsplatsen. Allt annat urholkar arbetsgivarsambandet och underlättar för oseriösa aktörer att segla under skatteradarn. Sedan finns samtliga näringsidkarens personalliggare även i den samlade liggare som byggherren för på arbetsplatsen.

Dessutom tycker han att det behövs ett förtydligande för vad som gäller för förvaltningar, exempelvis kommuner.

– Utför de arbete med egen personal räknas de inte som näringsidkare och omfattas inte av lagen. Men om de tar in någon entreprenör, så omfattas de av lagen. I praktiken är det upplagt för misstag, menar Peter Löfgren.

Hans uppfattning är att Skatteverket i alla väsentligt, delar hans syn på vad som behöver skärpas till och förtydligas i lagen.

För att systemet med kontroller ska fungera gäller det också att nya byggen anmäls och avanmäls korrekt till Skatteverket.

– Därför måste Skatteverket få möjlighet att förbättra IT-stödet och administrationen för att underlätta för byggherrar och entreprenörer.

– Det viktigaste är att vi fortsätter att ha en dialog kring personalliggare. Det är nytt och alla måste hjälpas åt att påminna om att alla ska logga in när de kommer till bygget och logga av när de går. Där kan alla hjälpa till och det är inte bara arbetsgivarens ansvar att se till att reglerna följs, även vi alla personer som verkar i branschen har ett egenansvar och dialogen måste fortsätta även i framtiden för att systemet ska fungera som tänkt.

Slutligen vill han ge en eloge till Skatteverket, särskilt Conny Svensson.

– Conny har ett stort engagemang och jag tycker att han och hans personal tagit sig än det här på ett föredömligt sätt. Vi har haft en mycket bra dialog med dem och den kommer förhoppningsvis att fortsätta.