Lågtryck i västra Sverige

 
  • I västra Sverige är trenden motsatt mot riket som helhet, med fallande byggstarter medan projekteringarna ökar. Foto: Getty Images

    I västra Sverige är trenden motsatt mot riket som helhet, med fallande byggstarter medan projekteringarna ökar. Foto: Getty Images

  • Projekteringsindex för hela landet.

    Projekteringsindex för hela landet.

  • Byggstartsindex för hela landet.

    Byggstartsindex för hela landet.

Föregående
Nästa
 
Byggandet har under det senaste året fallit inom de flesta delsegmenten. I juli levererade dock byggstartsindex en svag ökning igen för Sverige totalt, medan projekteringsindex fortsatt indikerar fallande volymer.
I västra Sverige var utvecklingen betydligt svagare och byggstartsindex backade med – 11 procent.


Byggstarterna i Sverige som helhet ökar svagt i samtliga delsegment utom i lokalbyggandet, enligt Sverige Bygger (byggstartsindex beskriver tillväxten i byggstartade projekt under det senaste året jämfört med året innan). I flera län, däribland Uppsala, Västra Götaland och Örebro, fortsätter byggstarterna att falla. Projekteringsindex indikerar dock en fortsatt försvagning den närmsta tiden utom i lokal och industribyggandet, där projekterandet ökar för tillfället. I motsatt riktning går den byggstartade volymen i Stockholm, som för andra månaden i rad bjuder på en inte obetydlig volymökning, juni upp 8 procent och i juli ökar den med 5 procent. Däremot är projekteringsindex en mindre munter läsning, med en nära 30 procentig minskning i projekterad volym mot hur det såg ut i juli 2018.

I västra Sverige (Halland, Västra Götaland och Värmland) är trenden motsatt mot riket som helhet, med fallande byggstarter medan projekteringarna ökar. I juli låg byggstartsindex på -11 procent medan projekteringsindex ökade med 2 procent. Byggstartad volym i Västra Götaland, som står för 70 procent av byggandet i området minskade med 14 procent, minskade gjorde även Halland medan det i Värmland ökade något.

Bland de byggtyper som utgör störst andel volymmässigt tappade flerbostadshus, väg och skolbyggandet relativt stora volymer. Även inom kontor och industribyggandet minskade den startade volymen även om dessa segment utgör en betydligt mindre volym. Projekteringsindex indikerar för tillfället en svag ökning av projektering i Västsverige, detta är första gången på två år som index kommer in på plussidan (jämfört med förra året).

Göteborgs kommun är klart dominerande och står för drygt en tredjedel av värdet i byggstartsindex. Detta blir väldigt tydligt i projektlistorna där en stor majoritet av de största projekten som väntas byggstarts under 2019 ligger i kommunen. Värt att nämna är dock att de två största projekten faktiskt ligger utanför Göteborg, två stora projekt med ett sammanlagt värde på över 7 miljarder SEK (dessa projekt ligger dock inte som underlag för byggstartsindex då de är allt för stora). Det största projektet är Varbergstunneln, en del av dubbelspårsprojektet mellan Göteborg och Malmö för att öka kapaciteten. Projektet är inne i förberedandefasen. Det näst största projektet på listan är GoCo Health and Innovation City, en stor satsning på nybyggnad av kontors och hotellprojekt i Mölndal just utanför Göteborg. Projektet är i huvudsak riktat mot läkemedels och hälsoindustrin.

Övriga stora projekt är bland annat kopplade till Västlänken med nya depåer och nya spårsystem. Det finns också två sjukvårdsprojekt, ett i Göteborg och ett i Skövde i övre delen av listan. I Halland finner vi ytterligare ett större projekt, ny och ombyggnad av simhall, även detta i Varbergs kommun.

Jämfört med för ett år sedan har de stora projekten mer än halverats i volym, det vill säga de som är för stora för att ingå i byggstartsindex. Även byggstartsindex indikerar en nedgång i Västra Sverige, dock inte lika kraftig som om stora projekt inkluderas i listan.

Mattias Pettersson
Marknadsanalytiker
Prognoscentret

STÖRSTA PROJEKTEN (baserat på byggkostnad i miljoner kronor.)
                    
ProjektnamnProjektKommunByggkostnadByggstartHuvudkategoriHuvudart
Projekt VarbergstunnelnUtbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i VarbergVarberg3800201901Järnväg och spårvägNybyggnad
GoCo Health Innovation CityNybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i MölndalMölndal3500201910KontorshusNybyggnad
Eriksberg-Pölsebo, HamnbananNybyggnad av järnvägsspår och tunnel, Eriksberg-PölseboGöteborg1300201908Järnväg och spårvägNybyggnad
Spårvagnsdepå RingönNybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2Göteborg1000201908Väntsal terminalerNybyggnad
Högsbo SpecialistsjukhusNybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, GöteborgGöteborg1 000201908SjukvårdNybyggnad
GjuteriNybyggnad av fabrikshus Etapp 2Skövde1 000201909Övrig industriNybyggnad
KineumNybyggnad av kontorshus och hotell GöteborgGöteborg800201903KontorshusNybyggnad
Hotell Draken, MasthuggskajenNybyggnad av hotell i GöteborgGöteborg750201906Hotell pensionatNybyggnad
Partille CentrumNybyggnad av simhall och flerbostadshusi PartillePartille700201909Byggnader för vattensportNybyggnad
Skaraborgs sjukhus, KSS mottagningsblocketOmbyggnad av sjukhus i SkövdeSkövde600201905SjukvårdOmbyggnad
Arendal 2, ArkenUtvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1Göteborg5002019  HamnanläggningTillbyggnad
TändsticksfabrikenNybyggnad av flerbostadshus i GöteborgGöteborg500201911FlerbostadshusNybyggnad
Hisingsleden E6.20, Halvors länkOmbyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länkGöteborg400201910Vägar, gator, torgOmbyggnad
Ekebäckshöjd, Kvarter ÖstNybyggnad av flerbostadshus mm i GöteborgGöteborg400201908FlerbostadshusNybyggnad
Kallebäcks Terrasser, Mejeristen, Kvarter 11Nybyggnad av flerbostadshus i GöteborgGöteborg375201904FlerbostadshusNybyggnad
Håstens sim/badhallNy- och ombyggnad av simhall i VarbergVarberg350201909Byggnader för vattensportTillbyggnad
TorpNybyggnad av hotell i UddevallaUddevalla350201912Hotell pensionatNybyggnad
Sandarna, Sven Brolids väg/VarholmsgatanNybyggnad av studentlägenheter och förskola i GöteborgGöteborg350201909FlerbostadshusNybyggnad
Lundbypark, Kvarter BNybyggnad av bostäder i GöteborgGöteborg330201910FlerbostadshusNybyggnad
Älvsborgsbron, etapp 3, 4 och 5Underhåll av Älvsborgsbron, etapp 3, 4 och 5Göteborg325201906BroarOmbyggnad

Källa: Sverige Bygger


 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se