Nyheter

Lämnar in frivillig ansökan om miljöprövning

Örndalen i Härjedalen. Bild: International Alpine Design

Ett kungsörnsrevir satte stopp för byggplanerna för en skid- och turistanläggning i Härjedalen.

Nu lämnar Örndalen Resort in en frivillig ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen i Östersund för ett förminskat projekt.

Med ett fördubblat skyddsavstånd behövs inte längre ett undantag från artskyddsförordningen, menar byggherren, som hoppas på byggstart till sommaren.

Idag, tisdag, lämnar Örndalen Resort in en frivillig ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen i Östersund för ett förminskat projekt än det som ursprungligen planerades.

Det nya projektet innebär att skyddsavståndet till områdets örnpar fördubblas. Därmed bedöms inte längre någon dispens från artskyddsförordningen för kungsörn behövas. Ett nationellt kunskapscentrum om örn ingår även i satsningen.

En central fråga i processen har varit hur stort avstånd det krävs mellan ett örnbo och en exploatering för att örnarna ska anses vara ostörda. Örndalen Resort har tagit hjälp av sakkunnig expertis vid det norska företaget Naturrestaurering AS i Oslo som gjort en internationell genomgång av kunskapsläget.

Ett avstånd på 1 000 meter mellan ett örnbo och en exploatering är ett betryggande skyddsavstånd, enligt deras utredning. Utifrån denna sakkunskap har projektplanerna förändrats och avståndet till örnparet har fördubblats jämfört med de ursprungliga planerna för Örndalen. 

– Med det fördubblade avståndet skapar vi en extra skyddsmarginal till örnarna. Enligt tillgänglig expertis innebär det att det inte längre behövs ett undantag från artskyddsförordningen, något som vi argumenterar för i vår ansökan, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort. Vi känner oss väldigt trygga och jag är övertygad om att det här kommer att gå igenom eftersom vårt förslag bygger på fakta.

Uppgifterna om skyddsavstånd är centrala i den ansökan om miljöprövning som nu lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Till ansökan kommer även den tidigare vilande tillståndsansökan för vattenmagasin och snökanoner att läggas. 

Örndalen ska bli ett nytt året runt-resort och en ny turistort i Vemdalen, Härjedalen, nära Björnrike. Sju lokala entreprenörer driver projektet som består av liftar, hotell, hotellägenheter, bostadsrätter, stugor och aktiviteter. Investeringen ligger på två miljarder när allt är färdigbyggt.
Förhoppningen är att få ett tillståndsbeslut under våren 2017. Därmed skulle byggstart kunna ske sommaren 2017. Totalt omfattar den uppdaterade detaljplanen 5 600 bäddar. Fullt utbyggt kommer Örndalen att ha 7 000 – 7 500 bäddar. Samtidigt skapas 400 nya årsarbeten. Under den 10-åriga byggperioden skapas ett 50-tal arbeten.