Nyheter

Lämnar in konkursansökan

Byggmästargruppen Entreprenad GL AB, nyproduktion bostäder, har lämnat in konkursansökan till Attunda Tingsrätt.

Det meddelar företaget i ett pressmeddelande på tisdagseftermiddagen.

Byggmästargruppen Entr. GL AB, nyproduktion bostäder, har lämnat in sin konkursansökan, tisdagen den 25 november. Bolaget har sedan 2008 bedrivit nybyggnation och ombyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter. Dotterbolag påverkas ej nämnvärt.

Det är främst fyra entreprenader som drabbas när Byggmästargruppen Entreprenad GL AB avbryter sina uppdrag. Det handlar om nyproduktion av hyresrätter och studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden, Barkarbystaden och i Bagarmossen.

Byggvesta, som är beställare, har nu inlett arbetet med att kontakta alla underentreprenörer och handla upp dem under nya kontrakt.

– Vi ber alla underentreprenörer att fortsätta. Vi gör en CM-entreprenad istället och handlar upp entreprenörerna direkt under ByggVesta, säger Svante Jernberg, byggchef på ByggVesta.

Risken finns att vissa projekt blir försenade.

– Det här är jättetråkigt för alla hyresgäster. I Barkarby har vi exempelvis två trapphus där det skulle vara inflyttning till jul men där vi inte vet om vi hinner färdigställa. Det här är riktigt tråkigt, inte bara för hyresgästerna utan även för de drabbade på Byggmästargruppen, säger Svante Jernberg.

 I början av 2014 bolagiserades Byggmästargruppens affärsområde för ROT till Byggmästargruppen Stockholm BMG AB.  Dotterbolaget Byggmästargruppen Stockholm BMG AB har en stark orderstock för 2015, en stark kundbas samt stabila pågående projekt som fortsätter enligt plan.

– Vi vill betona att det är moderbolaget som lämnat in konkursansökan. Byggmästargruppen i Stockholm går bra, har en stark orderstock och är fulltecknade. Här fortsätter alla entreprenader som vanligt, säger Annette Heikfolk, kommunikationsansvarig på Byggmästargruppen.