Nyheter

Landvetter får 500 kvadratmeter solceller

Om tre veckor står Sveriges nyaste stora solcellsanläggning klar. Det är fasaden på det nya parkeringshuset på Landvetters flygplats som kläs med 500 kvadratmeter solceller.

Det blir en av Sveriges största solcellsinstallationer med en effekt på 60 kW och el beräknad elproduktion på 39 000 kWh per år.

Solcellerna ska täcka större delen av den södra fasaden på det nya parkeringshuset på Swedavias Göteborgsflygplats Landvetter. Elen som produceras ska användas för belysning och pumpar i parkeringshuset.

Landvetteranläggningen blir nästan lika stor som den på taket till vip- och hedersläktaren på sportarenan Ullevi i Göteborg.

Den anläggningen är på 600 kvadratmeter och förser Ullevi med all el som behövs för planbelysningen.

Ett annat solcellsprojekt samma storleksklass är den som täcker hela taket på vårdcentralen i Fjärås i Kungsbacka utanför Göteborg. Den är på 500 kvadratmeter och ger 3,5 gånger så mycket el som vårdcentralen behöver. Överskottet går direkt ut på elnätet.

Intill Fjärås vårdcentral i Kungsbacka har det kommunala bostadsbolaget byggt ytterligare en anläggning – på taket till Prästgårdsängens förskola. Den panelen är på 230 kvadratmeter och ger 30 000 kWh el per år.

Men den i särklass största solcellsanläggningen i Sverige är den i det nya bostadsområdet Sege Park i Malmö. Den är utformad som två stora, lutande vingar vilande på stora stålställningar över hustaken. Sammanlagt är det 1 250 kvadratmeter solceller med en toppeffekt på 166 kW.

I Malmö finns ännu en jätteanläggning med 515 kvadratmeter solceller på taket och fasaden till Tekniska Muséet. Effekten är på 67 kW och ger 57 000 kWh el per år.

Den första riktigt stora solcellsanläggningen i Norden stod Ikea för när man 1998 monterade 380 kvadratmeter kristallina solceller på taket till Ikeas varuhus i Älmhult och 250 kvadratmeter tunnfilmssolceller på fasaden. Det ger en effekt på 60 kW och en elproduktion på 40 000 kWh per år.