Nyheter

Lång väntetid för a-kassa

Tiden det tar att få arbetslöshetsersättning varierar kraftigt mellan Sveriges a-kassor. Mediantiden har ökat från 44 till 52 dagar.

Bland a-kassorna med längst genomströmningstid finns Småföretagarnas (73 dagar). Byggnadsarbetarnas a-kassa med 50 dagar samt Ledarnas och Elektrikernas a-kassor med 49 dagars väntetid ligger nära snittet.

Mediantiden för hur lång tid det tar att få arbetslöshetsersättning från samtliga a-kassor har ökat från 44 dagar 2006 till 52 dagar förra året. Det visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Att handläggningstiderna ökat beror enligt a-kassorna själva främst på att underlaget som skickas in är så bristfälligt att det krävs kompletteringar. Samt de regeländringar som trädde i kraft under 2007.