Nyheter

Lanserar gemensamma artikelnummer för avfall

Återvinningsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Byggindustrier lanserar branschgemensamma artikelnummer för att öka resurseffektiviteten i byggbranschen. 

– Om vi ska kunna prioritera insatser för att minska avfallsmängderna behöver vi en vettig statistik över bygg- och rivningsavfallet, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Sveriges Byggindustrier.

Behovet av gemensamma artikelnummer i BEAst – Byggbranschens elektroniska affärsstandard – är stort och kommer att underlätta kommunikationen mellan kunder och leverantörer inom bygg- och anläggningssektorn framöver.

– Inom Återvinningsindustrierna ser vi att branschgemensamma artikelnummer och benämningar kring avfall är viktigt för att kunna standardisera upphandlingar och inköp i elektroniska system. Vår förhoppning är att det nya systemet ska börja användas brett och att detta i längden kommer att leda till en ökad sortering och återvinning av bygg- och rivningsavfall, säger Viveke Ihd, chef för hållbar återvinning, Återvinningsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Återvinningsindustrierna lanserar en ny artikelnummerserie för avfall och tar över ansvaret för artikelnumren för avfallsprodukter från Sveriges Åkeriföretag. Samtidigt uppdaterar Sveriges Åkeriföretag sin branschgemensamma artikelnummerserie för lastbilar och maskiner.

BEAst har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Det är ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-Affärer. Det gör BEAst till en mötesplats för e-handel B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation i branschen.

– Om vi ska kunna prioritera insatser för att minska avfallsmängderna behöver vi en vettig statistik över bygg- och rivningsavfallet. Det här är ett viktigt steg för att skapa en sådan enhetlig statistisk överblick, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Sveriges Byggindustrier.