Nyheter

Lanserar nytt lagerkoncept

Många företag tvekar att teckna långa kontrakt för lagerlokaler. För att möta behoven satsar Skanska på ett helt nytt lagerkoncept: Kubiklager.

Bygget av det första lagert har  inletts i Orrekulla i Göteborg.

Många företag har behov av mindre och lättillgängliga lagerlokaler, men tvekar att teckna kontrakt på grund av ett oförutsägbart beteende hos konsumenter. Kubiklager är ett flexibelt och anpassningsbart koncept utformat där kunden hyr en yta som kan anpassas till behoven. Det vänder sig till kunder som med korta ledtider behöver tillgång till nya moderna lagerutrymmen på mellan 3 000-5 000 kvm. 

– Det unika är att som kund hyr du den yta du faktiskt behöver, varken mer eller mindre, under en avtalstid från tre år. Lokalerna byggs för lagerverksamhet och det är möjligt för kunden att flytta in i anpassade lokaler på tre-sex månader. Man kan till exempel dela av ytorna, installera extra lastportar eller bygga till kontorsutrymmen om kunden önskar det, säger Henrik Ahnström, Marknadsområdeschef Logistik, Skanska Fastigheter Göteborg, i ett pressmeddelande.

Enkelt uttryckt så bygger Skanska en byggnad som fungerar som en bas, därefter anpassas och finjusteras lokalen efter kundens önskemål och behov.

Bygget av det första lagret, Orrekulla Kubiklager i Göteborg, har redan startat. Orrekulla Kubiklager är det första lagret som har byggstartat men Skanska ser en stor potential i konceptet och planerar att föra det vidare ut i landet.