Nyheter

Lär av kändisarna

Att vara företagsledare är att stå på en scen, ständigt iakttagen, ständigt bedömd. Det krävs talang för att klara av det. Men framförallt teknik.

— Alla har talangen att vara chef med de rätta verktygen, säger Lena Ahlström, vd på Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet där skådespelare som Lena Endre och Björn Kjellman bidrar med kunskap och stjärnglans.

Flackande blickar, sväljningar, luft som tar slut. Även den mest erfarne ledaren känner säkert igen sig. När nervositeten sätter in och omvärlden blir hotfull är det svårt att agera förtroendeingivande ledare. Men det finns tekniker som kan hjälpa till det säkra ledarskapet. Eller det uttrycksfulla Ledarskapet, som Lena Ahlström väljer att kalla det.

— Det gäller att få en trovärdig helhet av delarna text, röst och kropp, säger Lena Ahlström.

Det är hon som är grundare och delägare av Akademin för det uttrycksfulla ledarskapet. Ett företag som hjälper bland annat företagsledare att utvecklas.
Och till sin hjälp har hon en rad personligheter från teatervärlden: Reine Brynolfsson, Björn Kjellman, Sissela Kyle och Lena Endre som också är delägare i företaget.

— Skådespelare kan lära ut mycket om närvaro. Hur vi förmedlar saker är nämligen minst lika viktigt som vad vi säger, sammanfattar Lena Ahlström, som själv har en bakgrund som chef i företagsvärlden, bland annat som vice vd på Swedbank.

Hon betonar också att hon inte ger teaterkurser.
— Det är ledarskaps- och kommunikationsutveckling med tekniker från teatervärlden. Men även kommunikatörer, rörelse- och röstpedagoger deltar som handledare, säger hon.

Slutmålet är, enligt Lena Ahlström, inte att forma alla deltagare i en fast form utan att utveckla det unika hos varje individ. Genom till exempel röst- och rörelsepass får deltagarna testa sig fram med handledarnas hjälp.

— Vi som leder programmen inventerar och ger feedback på det vi ser och hör. Vi dömer inte utan överlämnar frågan till deltagaren. Vad tycker du om det vi sett? Personen får då göra ett val, säger Lena Ahlström.

Du har enormt många kändisar som handledare. Vad får de ut av det hela?
— Jättemycket. Flera av skådespelarna har sagt att de får mer förståelse för olika mänskliga beteenden vilket de kan ha användning av på scenen. Och så tycker dom att det är roligt så klart.

Lena Ahlströms fyra steg för det närvarande ledarskapet kallas SURF-konceptet som är initialerna för:

1. Självkänsla:Bli medveten om ditt värde. Vem är du? Vet du det kan du också bygga upp ditt självförtroende, det vill säga tron på din förmåga att uträtta saker.

2. Uttryck:Tänk nu på det personliga uttrycket. Röst och kroppsspråk är mycket viktigare än texten för att ett budskap ska nå fram. Ha ögonkontakt, andas, låt budskapet hänga ihop med hur du för dig.

3. Relation:Bygg relationer med åhörarna. Ställ öppna frågor och lyssna på svaren. Fråga inte har ni förstått, utan Vad har ni förstått?

4. Fokus: Fokusera genom förberedelse. Vad vill jag säga? Vilken känsla vill jag förmedla?

Byggvärldens seminarium om Framtidens byggchefer

Lena Ahlström och Lena Endre föreläste på Byggvärldens seminarium ”Framtidens byggchefer” under Nordbygg. Här kan du läsa mer om seminariet.