Nyheter

Lär dig tala giraffspråket

Effektiv kommunikation, är det att ryta i en megafon? Prata fort? Nej, tala klarspråk utan aggression. Och lyssna aktivt.

Giraffen får vara symbol för en språklig modell som är användbar såväl på jobbet som i fredssamtal och kärleksförhållanden. Dess långa hals symboliserar överblick och hjärtat, det största bland landlevande däggdjur, står för empati.

– Giraffspråket går ut på att uttrycka sig tydligt och att lyssna aktivt med inlevelse, säger kursledaren Karin Idar.

Det centrala är att tänka i resultat. Karin Idar drar ett exempel: medarbetaren som kommer försent till mötena. Vi reagerar ofta som vargar, skäller och pekar med hela tassen. Medan den som har lärt sig giraffspråket gör en exakt observation, uttrycker en känsla samt meddelar sina förväntningar, behov och önskemål.

– Jag vill att medarbetaren ändrar sitt beteende, samtidigt är jag beredd att lyssna, säger Karin Idar. För att hitta en varaktig lösning gäller det att tillgodose bådas behov.

Mycket av det vi säger når inte fram. Det är för att vi har olika associationsbanor. Men en sak har vi gemensamt, vi snedtänder på generaliseringar. Så om vi tar upp ett beteende, som inte motsvarar förväntningarna, gäller det att hålla sig till fakta. Säg inte ”alltid” och ”aldrig” om det inte verkligen är så, är Karin Idars råd. Säg inte ”måste”, det väcker motstånd.

Karin Idar jobbade som åklagare, när hon kom i kontakt med den amerikanska psykologen Marshall Rosenbergs giraffspråk. Hon applicerade hans tänkande på sina arga klienter och fick strålande resultat, som bland annat kunde mätas i att de som ringde och var missnöjda med beslut inte begärde överprövning hos överåklagaren.

Till slut valde hon bort åklagarjobbet för att på heltid lära ut hur man talar klarspråk utan aggressioner och tar reda på vad andra vill säga egentligen.

– Det är så fascinerande att man kan vända samtal, som annars skulle försatt båda parter i försvarsposition. Giraffspråket är lönsamt, anser hon.

– Missförstånd och konflikter är tidstjuvar, som kostar både energi och pengar. En bra dialog är effektiv. Dessutom ökar arbetsglädjen.

Giraffmetoden bygger på empati

* Lyssna aktivt, om någon är upprörd, då lugnar sig personen.

* Möt människor med empati, som inte ska blandas ihop med sympati, då man delar den andras värderingar.

* Uttryck din ståndpunkt tydligt och sakligt, utan värderingar.

* Återkoppla. Vill du vara säker på att du har uppfattats rätt, be personen att återberätta vad du har sagt.