Krönikor & Debatt

Låt inte chefen betala för bolagens greenwashing

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.

Vissa frågor är det enkelt att ta ställning i. Ibland kanske så enkelt att det kan bli ett problem. För när alla skyndar mot samma mål, ett mål som vi alla tycker är viktigt och bra – vem vågar då sakta ned och ha synpunkter på själva vägen?

Byggbranschens klimatpåverkan är ett exempel på det. Självklart måste den minska! Det är akut och helt livsnödvändigt. Och vem vågar då säga något som kan bromsa den förändringen? Ingen vill bli kallad för bakåtsträvare eller klimatförnekare.

Därför pratas det fortfarande tyst om en fråga som snart kan få stora konsekvenser. I skuggan av cementkrisen har det nämligen fattats ett annat miljöbeslut, som jag har hört många chefer uttrycka oro inför: den 1 januari 2022 infördes krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det betyder att vi direkt efter julledigheten började lyda under nya regler, där en klimatdeklaration måste hanteras före byggstart.  

Det är ett rimligt antagande, snarare än en åsikt, att detta kommer att innebära att många byggprojekt blir försenade. Det kommer att kosta pengar. Och det kommer att landa i knät på branschens chefer. Och detta måste vi kunna prata om. Hur ska vi minimera den (kortsiktigt) negativa påverkan som denna (långsiktigt) positiva förändring lär ge?

Att ställa frågan betyder inte att man tycker att klimatdeklarationer är fel. Det betyder bara att man har respekt för viktiga förändringar. Om det vore lätt att göra byggbranschen helt miljövänlig skulle vi fixa det direkt. Sanningen är att omställningen är komplex, svår och tidskrävande, och då behöver branschens chefer få rätt verktyg längs vägen.

Efter decennier av prat om hållbarhet kan man ju hoppas att Sveriges byggföretag har hunnit rusta sina chefer rejält, så att alla från den 1 januari vet hur man ska uppfylla och redovisa varje klimatkrav. Men nyligen visade en EU-granskning att nästan hälften av alla miljöpåståenden i reklam saknade grund, och då kan man känna lite oro. Blir det de operativa cheferna som får ta smällen när de gröna orden ska bli verklighet?

Själv är jag glad över att Byggchefernas styrelse numera har en hållbarhetsexpert i Amanda Borneke. Hon brukar betona att hållbarhet inte ska behandlas som en separat fråga. I stället ska den vara en stående punkt på alla möten. Den ska inte läggas till som en extra belastning, utan finnas med vid varje beslut från första början. Med det tänket blir det enklare att jobba hållbart på riktigt – och uppfylla de miljömål som vi alla kämpar för.

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna