Nyheter

Laval-målets huvudförhandling avslutad

Huvudförhandlingen i Laval-målet avslutades på fredagseftermiddagen. Nu ska Arbetsdomstolen avgöra skadeståndsfrågan, skriver Lag & Avtal.

Lavals ombud, advokaterna Martin Agell och Anders Elmér, kräver skadestånd till Laval. Företaget har inte kunnat verka i Sverige sedan strejken i december 2004. Skulle Arbetsdomstolen komma fram till att företaget inte har rätt till skadestånd måste domstolen begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen, anser de.

Tvärtom menade Byggnads och Elektrikerförbundets ombud advokat Peter Kindblom och LO-TCO Rättsskydds Dan Holke. Skulle domstolen komma fram till att det är möjligt att döma ut ett skadestånd måste ett förhandsavgörande begäras.

EG-domstolen har inte tidigare prövat om en enskild kan dömas skadeståndsskyldig för att ha gått emot den fria rörligheten i artikel 49. Med enskild menas i det här fallet fackförbunden. En annan sak är att staten kan bedömas skadeståndsskyldig för att inte på rätt sätt ha infört EG-reglerna. Men Kindblom och Holke poängterade att domstolen kan och ska döma skadeståndsfrågan utifrån nationell rätt, och då kan det inte vara fråga om något skadestånd eftersom förbunden agerat helt i enlighet med svensk lag.

— Svarandepartens argumentation bortser från att EG-rätten är överordnad svensk rätt. EG-rätten går före allt, replikerade Anders Elmér, enligt Lag & Avtal.
Och enligt EG-rätten har Laval rätt till skadestånd men också enligt MBL, menade han.

Målets ordförande Inga Åkerlund lämnade inget besked om när dom eller beslut kommer att meddelas.

Men dessförinnan hade Lavals advokater lämnat över sina ersättningsanspråk på närmare tre miljoner kronor i arvode. Fackens ombud lämnade inget motsvarande yrkande, då de ansåg att vardera parten ska stå för sina egna rättegångskostnader i det här målet.

— Vi vitsordar inte beloppen. Vi överlämnar till domstolen att avgöra vad som är skäligt och att beakta vad som ägnats oväsentliga saker i det här målet, sa Peter Kindblom

Elisabet Örnerborg / Lag & Avtal

Läs fler artiklar om Lavalmålet på Lag & Avtals hemsida