Nyheter

Laval: Två domare jäviga

Laval un Partneris ombud, advokaterna Martin Agell och Anders Elmér, har nu lämnat in en jävsanmälan till Arbetsdomstolen, som gäller två domare.

Advokaterna ifrågasätter både Sören Öman och Erland Olauson som domare i huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen på torsdag.

Erland Olauson ifrågasätts för att han gjort uttalanden som visar att han inte accepterar EG-domstolens dom i målet, för att han medverkat tillsammans med Byggnads ordförande i en presskonferens när en inlaga till EG-domstolen presenterades och för att han kritiserat domen i en debattartikel i Dagens Nyheter och i sitt 1-maj-tal 2008.

Skadeståndsfrågan i målet bygger i hög grad på EG-domstolens dom och eftersom Erland Olauson kritiserat den domen och så öppet tagit ställning för den ena parten i målet kan han inte döma objektivt i skadeståndsfrågan, anser Lavals ombud advokaterna Martin Agell och Anders Elmer. Han ska därför ersättas med en annan domare i detta mål, skriver de.

Sören Öman ifrågasätts därför att han medverkade i Arbetsdomstolens interimistiska beslut, som genom EG-domstolens dom visat sig vara felaktigt, för att han inte har en fast domaranställning och därför är beroende av att regeringen anlitar honom som utredare. Det vill säga beroende av en regering som uttalat sig negativt om EG-domstolens dom.

Innan Martin Agell och Anders Elmér undertecknar invändningen passar de dock på att påpeka ”till undvikande av missförstånd” att Sören Öman är en synnerligen kompetent domare att döma i andra mål än detta. Något sådant påpekande gör de båda advokaterna inte i förhållande till Erland Olauson.

Elisabet Örnerborg / Lag & Avtal